Nora kommun behöver fler familjer som kan ta emot barn med funktionshinder en eller två helger i månaden. Foto: mostphotos.com

Stort behov av fler kontaktfamiljer inom LSS i Nora

Nora kommun söker med ljus och lykta efter fler kontaktfamiljer för barn inom LSS. – Ett normalår brukar vi ha ett eller två nya beslut om året, i år har vi haft fyra nya beslut redan under det första halvåret och det kommer säkert att komma lika många till i år, säger enhetschef Lena Staberg.

Familjer med barn som har olika funktionshinder och diagnoser kan få hjälp att bryta isolering och få avlastning genom en så kallad kontaktfamilj. Barnet kommer då och bor med kontaktfamiljen en eller två helger per månad.

– Alternativen för de här barnen är antingen korttidsboenden eller kontaktfamiljer och just nu har vi flera familjer som önskar kontaktfamiljer. Av de fyra beviljade i år är det två som vi ännu inte hittat kontaktfamiljer till, säger Lena Staberg.

För att bli kontaktfamilj krävs att man har tid och gärna även kunskap eller erfarenhet av barn med olika behov och diagnoser.

– Mycket handlar om att ge tid och trygghet. Vi ser gärna också att man har plats i sitt hem för att barnet ska kunna gå undan och vara i fred när det behöver. Det första vi gör när vi får in en ansökan är att begära ett utdrag ur belastningsregistret, säger Lena Staberg.

Att hitta kontaktfamiljer är svårt, hittills har kommunen bara fått in en ansökan.

– Vi hoppas att fler ska höra av sig. Nästa steg är att gå via Arbetsförmedlingen och försöka den vägen.

Uppdraget som kontaktfamilj är dock inte en anställning utan ett uppdrg där en omkostnadsersättning utgår.