Svenerik Blom, projektledare och ordförande i Kyrkogårds- och Fastighetsutskottet, vid en av gravarna. Foto: Karl Frank

Digitala gravguider i Kumla

Vid ett 50-tal kulturgravar på kyrkogårdarna i Kumla, Ekeby och Hardemo sitter en skylt med en QR-kod som avläses med smartphone eller läsplatta och som ger en filmad berättelse om de gravsatta.

Svenska kyrkan Kumla introducerar nu digitala kyrkogårdsguider på de tre kyrkogårdarna . Man kan välja en förutbestämd guidad tur eller själv välja vilka gravar man vill besöka och få information om efter en upplagd karta på respektive kyrkogård. Samtidigt har en liknande presentation av kyrkobyggnaderna tagits fram. Vid varje kyrkobyggnad sitter en skylt med QR-kod, som ger information om kyrkobyggnaden och dess inventarier.

Kyrkogårdarna vid respektive kyrka innehåller många gravplatser av kulturhistoriskt intresse. I både Kumla och Ekeby finns många adliga ätter begravda, tidigare ägare till Säbylunds egendom och Nynäs säteri. I Kumla finns många fabrikörer inom skoindustri och stenindustri och även idrottsmän, framför allt från speedwayen.

Med dessa digitala lösningar ger Svenska kyrkan Kumla på ett nytt och enklare sätt allmänheten möjlighet att vid varje enskilt besök ta del av alla filmade berättelser om intressanta kulturgravar på de tre kyrkogårdarna i Ekeby, Hardemo och Kumla.

Guiderna är också tillgängliga via dator, vilket gör att man kan sitta hemma och ta del av samma information som ute på plats,  www.kyrkoguiden.se och www.kulturgravar.se