Örebro kommer få landets första permanenta elväg. Valet av teknik är inte klart ännu. Foto: Scania

Örebro län får landets första elväg

På E20 mellan Örebro och Hallsberg kommer landets första permanenta elväg att byggas. Senast 2025 ska den vara i drift.

Trafikverket har drivit ett projekt där man tittat på möjligheterna att bygga Sveriges första permanenta elväg. E20 mellan Örebro och Hallsberg kom tidigt upp som ett av förslagen till den första sträckan och nu har Trafikverket valt att gå vidare med just denna sträcka.

”Prioriteringarna och val av sträcka har skett utifrån en rad kriterier såsom vägtyp, trafikvolymer, transportupplägg, omgivningens natur- och kulturmiljö, möjlighet till kraftförsörjning samt försvarets riksintressen. Örebro och Hallsberg ligger mitt i logistiktriangeln mellan Stockholm, Göteborg och Malmö. Dessutom har vi sett att ett flertal företag använder just den här sträckan för en stor del av sina transporter. Det ger tillsammans goda förutsättningar för att piloten ska realisera förväntade resultat och det är även viktiga förutsättningar för en framtida fortsatt utbyggnad”, skriver Trafikverket.

Nästa steg är att fortsätta med den planerade upphandlingen, inklusive val av teknik. Projekteringen och byggande är sedan tänkt bli färdigt redan 2025.