Nu har kommunen fått rätt att bygga bostäder på detaljplanen för fastigheten Älvestorp 4:1, i Christinelund, Nora. Foto: Arkivbild: Cathrine Gustavsson

Christinelund inte jordbruksmark

Nu får Nora kommun fortsätta med byggplanerna i Christinelund. Mark- och miljödomstolen avslog överklagan om att området borde ses som jordbruksmark.

Det är snart två år sedan som samhällsbyggnadsnämnden Bergslagen antog ett förslag till detaljplan för Christinelundsområdet (i Hitorp) i Nora.

Det överklagades till förvaltningsrätten och har nu nått mark- och miljödomstolen. I överklagan yrkades på att området borde betraktas som brukningsvärd jordbruksmark. Domstolen gick på samhällsbyggnadsnämndens linje och det blir nu tillåtet att bygga bostäder där.

Marken det handlar om, vid Älvestorp 4:1, finns med i en detaljplan som antogs 1990. Då angavs att det är ett utvecklingsområde för bostäder.

I december 2019 sa kommunalrådet Tom Rymoen, (M), till Länsposten att kommunen ansåg att jordbruksmarken i Nora har ett stort värde, och att kommunen vill vara väldigt försiktiga med hur brukbar mark används för att bygga bostäder på.

I ett pressmeddelande säger Tom Rymoen nu att domen är ett viktigt prejudicerande beslut för framtida samhällsutveckling i Nora kommun och att beslutet skapar förutsättningar för att kommunen ska kunna erbjuda bostäder i ett attraktivt område och stärka Noras framtida utveckling.

Nu kan kommunen fortsätta planerna som finns sedan tidigare. Det finns ett markanvisningsavtal med en extern part som nu har möjlighet att bygga på området.

Spalt 1:1

Spalt 1:1 Mobil

Nyblivna och marklösa jägare på älgjakt med Örebro viltvårdsförening

För dem som inte har egen mark att jaga på finns Örebro viltvårdsförening. De sköter all jakt på kommunens mark och på måndagen höll man till i Karlslundsskogen.

Ljusets drottning Sophie Janson i ny utställning

För 70 år sedan fotograferade Sophie Jansson sitt sista kommunfullmäktige och det är 30 år sedan hon dog. Vad passade då bättre än att uppmärksamma hennes fotografiska gärning med en väl genomarbetad utställning.

Volontärer på Hemlösa Tassar välkomnar nytt lagförslag

Begreppet "sommarkatt" är inget som föreningen Hemlösa Tassar använder; de får in lika mycket katter året runt. Men regeringen föreslår nu obligatorisk märkning och registrering av katter, vilket ska stärka kattens status.

Avspänt lunchmöte med kronprinsessan Victoria och prins Daniel

Många programpunkter inplanerade när kronprinsessan Victoria och prins Daniel var på pandemibesök i Örebro. Jenny Gille, teaterchef på Lerbäcks Teater, var en av dem som var inbjuden på lunchträff.

Ansök nu för gratis tåg för unga i sommar

Upp till 60 000 unga européer får resa gratis i sommar när EU drar i gång sitt reseprojekt igen. Även 19- och 20-åringarna får nu chansen.