Nu har kommunen fått rätt att bygga bostäder på detaljplanen för fastigheten Älvestorp 4:1, i Christinelund, Nora. Foto: Arkivbild: Cathrine Gustavsson

Christinelund inte jordbruksmark

Nu får Nora kommun fortsätta med byggplanerna i Christinelund. Mark- och miljödomstolen avslog överklagan om att området borde ses som jordbruksmark.

Det är snart två år sedan som samhällsbyggnadsnämnden Bergslagen antog ett förslag till detaljplan för Christinelundsområdet (i Hitorp) i Nora.

Det överklagades till förvaltningsrätten och har nu nått mark- och miljödomstolen. I överklagan yrkades på att området borde betraktas som brukningsvärd jordbruksmark. Domstolen gick på samhällsbyggnadsnämndens linje och det blir nu tillåtet att bygga bostäder där.

Marken det handlar om, vid Älvestorp 4:1, finns med i en detaljplan som antogs 1990. Då angavs att det är ett utvecklingsområde för bostäder.

I december 2019 sa kommunalrådet Tom Rymoen, (M), till Länsposten att kommunen ansåg att jordbruksmarken i Nora har ett stort värde, och att kommunen vill vara väldigt försiktiga med hur brukbar mark används för att bygga bostäder på.

I ett pressmeddelande säger Tom Rymoen nu att domen är ett viktigt prejudicerande beslut för framtida samhällsutveckling i Nora kommun och att beslutet skapar förutsättningar för att kommunen ska kunna erbjuda bostäder i ett attraktivt område och stärka Noras framtida utveckling.

Nu kan kommunen fortsätta planerna som finns sedan tidigare. Det finns ett markanvisningsavtal med en extern part som nu har möjlighet att bygga på området.