Tänk på detta när du hemestrar i sommar

Allemansrätten innebär att alla är välkomna ut för att uppleva den svenska naturen.

Men vi måste tänka på att göra det på ett hållbart sätt. Allemansrätten är en förmån men den innebär även skyldigheter som är värda att tänka lite extra på när du rör dig ute.

Fler människor än vanligt har gett sig ut för att utforska de svenska naturvärdena under Coronapandemin. Ledorden för allemansrätten är ”Inte störa och inte förstöra”. Alla har rätt att gå, jogga, springa, cykla, åka skidor och rida på annans mark – men inte över privat tomt, i växande gröda till exempel blommande raps eller annan plantering.

Många uppskattar det närkingska landskapet. Det är ett resultat av generationer markägares arbete, betande djur och välskötta skogar. Arbetet som jord- och skogsbrukare gör för att hålla landskapet öppet och skogen tillgänglig är grunden för att du ska kunna röra dig i skog och mark.

Vad ska du då tänka på? Framförallt är det viktigt att du respekterar hemfridszonen det vill säga området närmast någons bostad, vad den innebär i meter gäller från fall till fall. Här har man ett eget ansvar, ta det säkra före det osäkra så att du inte kommer för nära.

Korsar du marker med betande djur så måste du visa särskild hänsyn. Grindar ska alltid stängas, skyltar om betande djur ska respekteras och du ska vara extra försiktig om du har med dig hund. Hundar ska vara kopplade när du korsar marker med betande djur.

Får man cykla eller rida inom allemansrätten? Det får du om du inte orsakar skador på jordbruks- eller skogsmark. Mountainbike har blivit allt mer populärt och här uppmanar vi att man följer befintliga stigar. Att mountainbikecykla off-road kan innebära att trädens rötter skadas. Detta är inte tillåtet och detsamma gäller för ridning i skog och mark. Motorfordon av alla slag ingår inte i allemansrätten och framförande i terräng kan vara straffbart. Det är ej heller tillåtet att passera skyltar ”Enskild väg” med motorfordon utan tillstånd från markägaren. Respektera vägbommar!

Fler människor i skog och mark innebär även större risk för bränder och ökad nedskräpning. Ta alltid med dig ditt skräp hem när du fikar eller äter i naturen. Plast och metaller kan skada både vilda djur och tamboskap. Eldning och grillning ska alltid ske på säkra platser. Använd redan befintliga anordningar och se till att grillplatsen är ordentligt släckt innan du lämnar platsen.

Det är egentligen inte så märkvärdigt utan bara sunt bondförnuft. Följer du Naturvårdsverkets anvisningar när det gäller allemansrätten, och tänker på att inte störa och inte förstöra, så är du varmt välkommen ut för att uppleva den fantastiska naturen tillsammans med oss som bor och verkar här.

Carl-Fredrik Hamilton, ordförande Närke-Östergötland Jordägareförening Per Willén, ordförande LRF Region Örebro