BRT är inget annat än kommunalt storhetsvansinne

Liberalerna är emot införandet av superbussarna som det S, C och KD ledda styret i Region Örebro län och Örebro kommun vill se, påhejade av Miljöpartiet i NA (15/6). Men medan Miljöpartiets företrädare ondgör sig över de som är emot och att Moderaternas alternativa ringled är ett svar på fel fråga, anser vi att superbussar är ett svar på en fråga ingen har ställt.  

Trots att Miljöpartiet genomsyras av en filosofi där kollektivtrafiken står överordnad alla annan trafik är BRT inte en fråga om filosofi, utan geografi. Planeringen av kollektivtrafik måste ses ur ett större perspektiv än ett enskilt stråk i en enskild kommun.

Vi kan hålla med om att amerikanska städer kanske inte är föredömen vad gäller trafikplanering, däremot är det verklighetsfrånvänt att jämföra svenska städer med städer på europeiska kontinenten. Särskilt märkligt blir jämförelsen mellan Örebro och Metz eller Örebro och Strasbourg.

Den franska kommunen Metz som Miljöpartiet nämner är förvisso på papper lika stor som Örebro kommun, men franska kommuner är inte desamma som kommuner i Sverige. Ofta är en och samma tätort uppdelad i olika kommuner och det är sällan så att man kan särskilja på var gränserna går. Därför är det mer intressant att jämföra platser gällande det sammanhängande stadsområdets befolkning, kallat metroområdet eller storstadsområdet.  I Örebro län beräknas Örebros metroområde uppgå kring 200.000 invånare. Metz har runt 400.000 och Strasbourgs metro ligger närmare 800.000 invånare. Det ska även tilläggas att den tätortsnära befolkningsdensiteten är mycket högre på dessa platser.

Både Metz och Strasbourg är städer som hade en väl etablerad och bebyggd stadskärna långt innan bilen var påtänkt och har ett vägnät som inte är skapt för varken bil eller buss. Därför är framkomligheten oavsett färdmedel riktigt dålig. Enfiliga gator, enkelriktade gator och smala tvärgator finns överallt i dessa städer. Det är knappt man kan se skillnad på en huvudled och en gågata på vissa platser. Men Sverige är inte Frankrike och Örebro är verkligen inte Metz eller Strasbourg. Att likställa dessa städer är helt obegripligt och inget annat än kommunalt storhetsvansinne.

En attraktiv kollektivtrafik är självklart något att sträva efter, om det råder det inga tvivel. Däremot är kollektivtrafikens attraktivitet till stor del relativ i jämförelse med andra resmöjligheter. Det vill säga att om du inte alls kan komma fram med bilen blir kanske bussen attraktiv, även för den mest inbitna bilisten.

Enklaste sättet att öka kollektivtrafikens attraktivitet är därför att förbjuda biltrafik i Örebro stad, kanske är det vad Miljöpartiet egentligen vill? Det är inte vad vi vill, utan självklart ska bilen vara ett alternativ i den blandning av transportmöjligheter som finns i Örebro. 

 

Willhelm Sundman (L) Oppositionsråd, Region Örebro län

Fredrik Askhem (L) Ledamot i Samhällsbyggnadsnämnden, Region Örebro län