Gunnar och Gunilla Rosén, engagerade i Åmmebergs hembygdsförening. Foto: Arkiv: Ann-Louise Larsson

Skrift klar om katolska kyrkogården

Representanter från katolska kyrkan i Sverige medverkar när den nya skriften om Åmmebergs Katolska kyrkogård presenteras.

Den 21 juni kl 16.30 går en procession från centrum av Åmmeberg, utmed den gamla banvallen fram till Åmmebergs Katolska kyrkogård.

En av två i Sverige

Det finns endast två katolska kyrkogårdar i Sverige, varav Åmmeberg är en.

Bygdeföreningen i Åmmeberg presenterar en skrift som ger svar på frågorna om varför det finns en katolsk kyrkogård i Åmmeberg, vilka som är begravda där och var kom de ifrån. Skriften presenteras efter en kortare välsignelseakt.

Den katolska kyrkogården i Åmmeberg beskrivs i skriften som ”den undersköna gravplatsen på sin udde mitt i skogen” av Kardinal Anders Arborelius OCD, Biskop för Stockholms katolska stift, skriver Åmmebergs Bygdeförening.

Representanter för den katolska kyrkan i Sverige deltar, även musiker ledda av riksspelman Pehr Falkenström och övriga som vill vandra med.

Till vandringen utmed den gamla banvallen till kyrkogården är alla inbjudna. Det finns en kortare väg från Åmmebergs idrottsplats Björkvallen för att ansluta till ceremonin på kyrkogården kl 17.00.