Arbetet med att forsla bort det osorterade materialet från Röfors beräknas pågå i stort sett hela juni månad ut. Foto: Cathrine Gustavsson

Laxå kommun vill inte överta mark som kräver sanering

Hela juni månad. Så lång tid beräknar företaget Adrianssons att det tar innan allt det osorterade avfallet är borta från Röfors. Sedan finns det redan sorterade kvar.

Arbetet med att frakta bort osorterat material från Röfors pågår för fullt. Enligt kommunen har cirka 60 procent av det osorterade materialet, eller 6 700 ton, körts till Hallsberg för att sorteras.

Av denna mängd har 1 600 ton kunnat köras vidare till Norrköping för förbränning. Det handlar främst om plast och trä. Resten, inert material som grus, sten och sand, har gått till Mosjötippen.

Utöver det har cirka 3 200 ton redan sorterat inert avfall körts direkt från Röfors till Mosjötippen. Det innebär att runt 75 procent av avfallet efter sortering kan köras till Mosjötippen. Allt enligt information på kommunens hemsida.

Kommunen bedömer just nu att kostnaderna inte kommer att bli högre än beräknade 6,5 miljoner kronor, men det finns fortfarande viss osäkerhet om hur mycket material som finns kvar.

Vad som kommer att hända med marken i Röfors där verksamheten hållit till är fortfarande en öppen fråga.

– Kommunen kommer inte att gå in i något som kräver sanering av ett område som fungerat som industrimark under lång tid, säger Bo Rudolfsson (KD) kommunstyrelsens ordförande i Laxå.

Det han talar om är fastigheten Röfors 9:58 – samma fastighet som han sålde till det nu konkursade företaget för tre år sedan. Som det ser ut nu kommer frågan att tas upp för fortsatt utredning efter sommaren.