Vi vill införa brottet ”grov trafikbrottslighet” för säkrare vägar!

Landsbygdens trygghet utmanas av multikriminella som sätter mindre orter i skräck. De använder droger, begår inbrott och andra stölder. Många fall av rattfylla.

Dessa problem uppmärksammades i P1-serien Laglös landsbygd som berättade hur kriminella kör avställda bilar, tar droger och försörjer sig för brott. Flera är flera gånger dömda för samma brott. De smiter från olycksplatser och dödar människor med sina fordon.

Bilden som målas upp kan tyckas hopplös men det finns flera viktiga åtgärder att vidta. Samtidigt tycks regeringen inte lyssna på larmen från svensk landsbygd.

Sverige måste ta krafttag mot den här typen av brottslighet. Landsbygden kan inte lämnas efter, bara för att storstädernas förorter har stora problem. Den här typen av brottslighet begås ofta av människor som faktiskt både grips och döms för brotten.

Vi Kristdemokrater har flera åtgärder.

  • Inför det nya brottet grov trafikbrottslighet. Detta ska användas när personer döms för flera trafikbrott samtidigt, så som rattfylleri, olovlig körning och vårdslöshet i trafik som ett led i en vanemässig och hänsynslöshet brottslighet. Brottet ska leda till fängelse.
  • Höj straffet för grovt rattfylleri. Straffet bör höjas till minst sex månaders fängelse.
  • Kräv rehabilitering för villkorlig frigivning. Många av dem som begår grova trafikbrott är återfallsbrottslingar som missbrukar. De ska tvingas genomgå behandling för sitt missbruk och påvisa förbättring om villkorlig frigivning ska komma på fråga.
  • Inför en maxgräns för antalet fordon en person kan äga. Många trafikbrottslingar är antingen själva bilmålvakter eller har sin bil registrerad på en sådan. Den som är dömd för trafikbrott eller har trafikrelaterade skulder bör absolut max kunna äga ett fordon, men om missbruket fortsätter bör man kunna spärras från att äga fordon över huvud taget. Polisen måste också kunna beslagta och förverka fordon som används som brottsverktyg av återfallsförbrytare.

I snart ett år har ett flertal av dessa förslag funnits färdigutredda på regeringens bord. Men inget händer. Vad väntar regeringen på?

Erling Johansson Kristdemokraterna Askersund,

Ingemar Kihlström, Riksdagsledamot,

Hans Eklind Riksdagsledamot.