Jan Gustavsson är länsansvarig jägare för Nationella Viltolycksrådet i Örebro län, här med hunden Frasse. Foto: Arkiv: Sofie Isaksson
Foto: Sofie Isaksson

Jägare kan få höjd ersättning vid eftersök av trafikskadat vilt

Ersättningen för jägare som eftersöker vilt efter trafikolyckor har legat stilla sedan 2010. Den som eftersöker ett trafikskadat rådjur får i dagsläget 400 kronor. Nu kan det komma att höjas, enligt ett förslag.

Det sker närmare 60 000 viltolyckor varje år i Sverige. Om djuret inte dör på plats måste en jägare ringas in och göra ett eftersök och vid behov avliva djuret.

I dagsläget varierar ersättningen beroende på vad det är för djur som eftersöks. Ett rådjur, som är det vanligaste djuret i sammanhanget, innebär 400 kronor i ersättning.

– Det är för viltets skull vi gör det här. Många tycker tycker att ersättning är dålig men ställer trots det upp, säger Jan Gustavsson, länsansvarig jägare på Nationella Viltolycksrådet i Örebro län.

Naturvårdsverket har nu skickat ut ett förslag på remiss som föreslår att ersättningen för eftersök på annat än björn, varg, järv, lo, älg och vildsvin föreslås höjningen bli 95 procent. Ersättningen höjs från 400 kronor till 780 kronor då arbetsinsatsen i stort sett är den samma.

– Förslaget är i alla fall en början och en väg åt rätt håll, säger Jan Gustavsson.

Även en bilersättning för varje tillfälle, till skillnad från i dag då jägaren måste ha kört minst fem mil enkel väg för att ersättas.

Länsansvarig jägare och samordnare jägare ska enligt förslagen inte behöva jobba helt ideellt, utan ersättas med 3 000 respektive 1 000 kronor i månaden.

Förslagen har arbetats fram under många år men nu har Naturvårdsverket benat ut det i en egen förordning.

Remisstiden för förslagen pågår till den 7 juni. Om förslaget går igenom väntas det börja gälla från den 1 oktober i år.

Spalt 1:1

Spalt 1:1 Mobil

Digitala kurser hjälper Sofia att få fart på nya företaget

Läderhantverket kunde Sofia Bredenberg, men marknadsföring och hemsida har hon lärt sig om på digitala kurser.

Landsbygdsfrågorna måste engagera fler

Oeniga partier enades om en ny politisk organisation för Örebro kommun från 2023. För landsbygdens del betyder det att landsbygdsnämnden, som funnits sedan 2015, tas bort, i stället tillsätts en delegation.

Unik satsning för unga på nätet

Karlskoga kommun går i bräschen för att öka barn och ungas säkerhet och trygghet på nätet genom det treåriga projektet "Nätpolarna Karlskoga". Målet: Karlskoga ska bli Sveriges tryggaste nätkommun.
Håkan och Gunnel Wahlstedt på Hidinge gård och Bredsjö mjölkfår, kan bli Årets bonde 2021. Foto: Arkvibild: Privat/ Ann-Louise Larsson
Bredsjö mjölkfår kan bli Årets bonde i kategorin mjölk. Foto: Arkivbild: Ann-Louise Larsson

Årets bonde – tre nominerade gårdar i länet är med och tävlar

Hidinge gård, Berga gård och Bredsjö mjölkfår har alla chans att bli "Årets bonde 2021".

Årets Bonde är en nationell tävling som strävar efter att öka efterfrågan på hållbar mat och dryck från Sverige. Tävlingen vill visa upp hela cirkeln; från jord till bord och tydliggöra bondens roll i livsmedelskedjan. Det tävlas i sex kategorier och i fyra av dessa finns representanter från länet. Vilka som vinner kommer att avgöras den 17 november.

Hidinge gård och Berga gård är nominerade i två kategoerier var. Berga gård tävlar i kategorierna kött och ekologiskt medan Hidinge gård tävlar i spannmål och kött. I kategorin mjölk tävlar Bredsjö mjölkfår.

– Det är alltid kul att få uppmärksamhet för det arbete man gör, säger Håkan Wahlstedt, Hidinge gård. Han har bedrivit lantbruket tillsammans med sin hustru Gunnel sedan 1994, då paret tog över efter Gunnels pappa.

Grisproduktionen är den största delen av verksamheten, som byggts ut under året och idag är Hidinge gård länets största slaktsvinsproducent med 15 000 grisar per år. Förutom grisproduktion odlar gården även spannmål, bönor, ärter och lin. Spannmålet används till stor del som foder till djuren. Tidigare köpte de in mycket bröd till utfodring av grisarna men detta går numera till etanolproduktion och istället har lantbrukarna fått se sig om efter andra lösningar.

– Vi köper spannmål från granngården och torkar själva. Dessutom använder vi oss bland annat av spillmjölk och öljäst från bryggerier, säger Håkan Wahlstedt.

Relaterade artiklar:

Finns årets bonde på Berga gård? (2020-06-30)
Årets bönder på Hidinge gård? (2020-06-30)
Naturens teater får bidrag för att arrangera Naturfotodagen i Rånnesta 10 oktober 2021 Foto: Mostphotos

Naturfotodagen i Rånnesta en av flera som får bidrag

När Landsbygdsnämnden hade höstens första sammanträde fick flera föreningar stöttning i form av ekonomiska bidrag.

Vid Landsbygdsnämndens senaste sammanträde beviljade man fem stycken bidrag till föreningsverksamhet. Tjänsteman Mikael Ekman kommenterade att ambitionen med landsbygdsbidragen är att saker ska vara självgående efter tre år.

– Det här är ett utvecklingsbidrag och måste bedömas individuellt. Men pandemin har ju pågått och då är det viktigt att stötta den fortsatta verksamheten.

Gällersta Forngårdsförening beviljades 20 000 kronor i bidrag för att genomföra Gällersta Visfestival. Nämnden kommenterade att en visfestival i Gällersta är ett fint landsbygdsevenemang som kan vara ett sätt för föreningen att få inkomster efter en lång tid av stiltje på grund av pandemin.

Bra för klimatet

Glanshammarsryttarna har beviljats pengar tidigare och beviljades nu 30 000 kronor för upprustning av samlingslokaler.

Lännäs bygdegårdsförening är en aktiv förening med luftgevärsskytte och träning i linedance. Nämnden konstaterade att det är bra för både klimat och miljö att Lännsäsborna slipper åka iväg för att träna och beviljade därför ett bidrag på 58 250 kronor till en dansspegel.

Naturens teater ansökte om 18 000 kronor i bidrag för att arrangera Naturfotodagen i Rånnesta 10 oktober 2021. Landsbygdsnämnden beslutade att stötta Naturens teater med 13 000 kronor.

Kilsbergens hembygdsförening beviljas 30 000 kronor för nybyggnation av gärdesgård.