Jan Gustavsson är länsansvarig jägare för Nationella Viltolycksrådet i Örebro län, här med hunden Frasse. Foto: Arkiv: Sofie Isaksson
Foto: Sofie Isaksson

Jägare kan få höjd ersättning vid eftersök av trafikskadat vilt

Ersättningen för jägare som eftersöker vilt efter trafikolyckor har legat stilla sedan 2010. Den som eftersöker ett trafikskadat rådjur får i dagsläget 400 kronor. Nu kan det komma att höjas, enligt ett förslag.

Det sker närmare 60 000 viltolyckor varje år i Sverige. Om djuret inte dör på plats måste en jägare ringas in och göra ett eftersök och vid behov avliva djuret.

I dagsläget varierar ersättningen beroende på vad det är för djur som eftersöks. Ett rådjur, som är det vanligaste djuret i sammanhanget, innebär 400 kronor i ersättning.

– Det är för viltets skull vi gör det här. Många tycker tycker att ersättning är dålig men ställer trots det upp, säger Jan Gustavsson, länsansvarig jägare på Nationella Viltolycksrådet i Örebro län.

Naturvårdsverket har nu skickat ut ett förslag på remiss som föreslår att ersättningen för eftersök på annat än björn, varg, järv, lo, älg och vildsvin föreslås höjningen bli 95 procent. Ersättningen höjs från 400 kronor till 780 kronor då arbetsinsatsen i stort sett är den samma.

– Förslaget är i alla fall en början och en väg åt rätt håll, säger Jan Gustavsson.

Även en bilersättning för varje tillfälle, till skillnad från i dag då jägaren måste ha kört minst fem mil enkel väg för att ersättas.

Länsansvarig jägare och samordnare jägare ska enligt förslagen inte behöva jobba helt ideellt, utan ersättas med 3 000 respektive 1 000 kronor i månaden.

Förslagen har arbetats fram under många år men nu har Naturvårdsverket benat ut det i en egen förordning.

Remisstiden för förslagen pågår till den 7 juni. Om förslaget går igenom väntas det börja gälla från den 1 oktober i år.