Foto: Arkiv: Cathrine Gustavsson

Tydligare vägledning för bygge på jordbruksmark

Nu har Örebro kommun tagit fram förslag på fyra frågor som ska hjälpa till när planer på att bygga på jordbruksmark är aktuellt.

Hur jordbruksmarken ska användas har länge varit en het fråga. Pandemin har ytterligare aktualiserat behovet av att klara matförsörjning inom landets gränser. Samtidigt växer Örebro och många vill bo på en egen tomt – det påverkar möjligheterna för kommunen där mycket mark är just jordbruksmark.

Nu har Samhällsbyggnadsnämnden i Örebro kommun tagit fram en vägledning som ska göra det lättare när byggfrågor ska besvaras. Det hänger även samman med att det nu krävs tydligare motiv och underlag om varför ett område som i dag är jordbruksmark ska detaljplaneras.

– Örebro kommun växer. Många vill bo i villor och det påverkar jordbruksmarken. Det är en jättesvår balansgång. Vi måste även tänka på att vi ska vara självförsörjande. Kommunen har ett enormt stor uppdrag när det gäller hur vi använder marken, säger Linda Larsson (C).

Frågor som ska besvaras är om det handlar om jordbruksmark, om den är brukningsvärd, om ärendet är kopplat till ett väsentligt samhällsintresse och om det finns andra alternativa byggplatser. Det är Region Örebro läns utredning som kommunen utgått från.

– Det finns inget facit för varje enskilt fall men riktlinjerna ska göra att det blir tydligare i varje steg, säger Ullis Sandberg (S).

Linda Larsson framhåller att det inte enbart handlar om stora exploateringar utan även kan vara enskilda lantbrukare som i samband med ett arvsskifte vill bygga en bostad intill huvudgården.

– Vi ligger på en slätt. Vill vi att hela kommunen ska växa måste vi titta på andra faktorer. Se på Stora Mellösa eller Odensbacken där det i dag finns intresserade aktörer men inga tomter, säger Linda Larsson.

En kärnfråga blir att ta ställning till vad som är brukningsvärd jordbruksmark.

Nu går förslaget ut på remiss, bland annat till LRF och Hushållningssällskapet. Målet är att kunna ta beslut om vägledningen i höst men Ullis Sandberg (S) ser redan nu några områden i Översiktsplanen som kommunen behöver revidera.

Spalt 1:1

Spalt 1:1 Mobil

Svenskt vaccin på gång mot fruktad hästsjukdom

Efter en 20 år lång process ser ett vaccin ut att vara på gång mot den svåra hästsjukdomen kvarka. Det är ett svensk bolag som inväntar godkännande från EU-kommissionen.

Kvarka är en både smittsam och allvarlig infektionssjukdom som drabbar hästar över hela världen. Sjukdomen innebär att ridskolor, tävlingsstall och gårdar måste isoleras om hästar smittats, vilket både är stigmatiserande och får stora ekonomiska konsekvenser.

Nya utbrott sker på ungefär 75 gårdar per år i Sverige. Sjukdomen är anmälningspliktig till Jordbruksverket och Statens veterinärmedicinska anstalt rekommenderar isolering i fyra–sex veckor efter sista symtom hos den sjuka hästen.

Det senaste halvåret har det varit en handfull misstänkta eller bekräftade fall av kvarka hos hästar i västra delen av Örebro län. Just nu finns inget aktuellt fall i länet.

– Ett vaccin vore en revolution. Kvarka sprids mer och mer och är väldigt utbrett i vissa länder. Jag vet att vaccin är på gång och jag tror att det är så önskat att det nog kommer. Sedan vet man ju inte hur fort det går, säger Åsa Heldemar, länsveterinär.

Hon har ingen uppfattning om att Örebro län skulle vara mer utsatt än övriga Sverige. Att det nu senast varit flera fall i västra länsdelen är mer en tillfällighet.

– Det är inte konstigt att kvarka sprids när hästar flyttas runt. Just nu är det mycket transporter vid betäckningar och tävlingar, men sjukdomen kommer också ofta vid importer.

Vaccinet är utvecklat med hjälp av dna-teknik och bioinformatik, och resultatet av ett mångårigt samarbete mellan Karolinska institutet, Sveriges lantbruksuniversitet och Intervacc.

– Vi har hållit på i över 20 år med det här vaccinet så det är ett stort genombrott för oss, jätteviktigt för hästarna och en stor händelse för svensk biotech, säger Andreas Andersson, vd på läkemedelsbolaget Intervacc, som nu har fått ett positivt utlåtande från Europeiska läkemedelsmyndigheten (EMA).

– Bakterier och virus är komplicerade organismer och fram till covid har det i snitt tagit ungefär tio år att få fram ett vaccin. I det här fallet har det tagit längre tid för att vi också har utvecklat tekniken, säger Andreas Andersson.

Foto: Cathrine Gustavsson
Erik Gustavsson provar en lunchlåda från Aldona Janssens foodtruck. Hon har haft igång den sedan i februari. Foto: Cathrine Gustavsson
Foto: Cathrine Gustavsson

Oväntade kunder hittar till Aldona och hennes foodtruck

Efter tre månader har Aldona Janssen börjat se var hon hittar kunder och vad de vill ha. Inför sommaren hoppas hon på campinggäster.

Aldona Janssen i Nora har alltid drömt om att ha en egen liten restaurang. När maken föreslog att hon skulle satsa på en mobil foodtruck, sa hon först nej.

Men hon tänkte om, och nu lyser hennes gula matvagn bland annat på Nora torg.

– Jag har ofta haft kreativa jobb och att laga mat är också ett sätt att vara kreativ, säger Aldona, som framför allt satsar på mat med mycket grönsaker.

Aldona trodde själv att det skulle vara personer som jobbar, till exempel vid sjukhuset, som skulle bli den största kundgruppen, men så blev det inte. I stället ser hon hur många pensionärer hittar till henne.

– Kanske har de inte lust, eller orkar inte handla och bära hem från affären, säger Aldona, som märker att många uppskattar att det är enkelt att handla hos henne.

Foodtrucken är köpt från Holland, och det mesta var installerat när den kom. Hon beställde den förra hösten men det var leveranstid, så först i början av året kunde hon dra igång företaget. Maten lagar hon i ett vanligt kök.

– Det jag inte tänkt på var hur vädret påverkar. Det var jättekallt i vagnen under februari, säger Aldona.

Att laga och sälja maten var hon helt införstådd med skulle ingå, men att det skulle ta så mycket tid att hitta bra uppställningsplatser hade hon inte räknat med. Hon har hela tiden tentaklerna ute för att hitta nya lämpliga platser. I sommar är planen att stå på campingplatser.

Nu vill Bergslagen få Leaderpengar igen

Nu gör tio kommuner i Bergslagen ett nytt försök för att Leader Bergslagen ska komma med och få del av EU-miljoner för att utveckla landsbygden.

Arne dyker och säkrar länets badplatser

Varma dagar flockas besökare vid de sjöar och vattenspeglar som länet erbjuder. Vid flera av dem dyker Arne Cronvall för att se till att inget göms under ytan som kan utgöra en fara. – Det har blivit bättre genom åren, säger han.

Byalaget ser positivt på framtiden trots pandemiåret

De håller på att se över sommarens program och spikar det sista. Greksåsars byalag hoppas att åter få hyra ut bygdegården i sommar. – 2020 var så uselt så att det går inte hitta i statistiken, säger ordförande Örjan Einarsson.