Foto: Arkiv: Cathrine Gustavsson

Tydligare vägledning för bygge på jordbruksmark

Nu har Örebro kommun tagit fram förslag på fyra frågor som ska hjälpa till när planer på att bygga på jordbruksmark är aktuellt.

Hur jordbruksmarken ska användas har länge varit en het fråga. Pandemin har ytterligare aktualiserat behovet av att klara matförsörjning inom landets gränser. Samtidigt växer Örebro och många vill bo på en egen tomt – det påverkar möjligheterna för kommunen där mycket mark är just jordbruksmark.

Nu har Samhällsbyggnadsnämnden i Örebro kommun tagit fram en vägledning som ska göra det lättare när byggfrågor ska besvaras. Det hänger även samman med att det nu krävs tydligare motiv och underlag om varför ett område som i dag är jordbruksmark ska detaljplaneras.

– Örebro kommun växer. Många vill bo i villor och det påverkar jordbruksmarken. Det är en jättesvår balansgång. Vi måste även tänka på att vi ska vara självförsörjande. Kommunen har ett enormt stor uppdrag när det gäller hur vi använder marken, säger Linda Larsson (C).

Frågor som ska besvaras är om det handlar om jordbruksmark, om den är brukningsvärd, om ärendet är kopplat till ett väsentligt samhällsintresse och om det finns andra alternativa byggplatser. Det är Region Örebro läns utredning som kommunen utgått från.

– Det finns inget facit för varje enskilt fall men riktlinjerna ska göra att det blir tydligare i varje steg, säger Ullis Sandberg (S).

Linda Larsson framhåller att det inte enbart handlar om stora exploateringar utan även kan vara enskilda lantbrukare som i samband med ett arvsskifte vill bygga en bostad intill huvudgården.

– Vi ligger på en slätt. Vill vi att hela kommunen ska växa måste vi titta på andra faktorer. Se på Stora Mellösa eller Odensbacken där det i dag finns intresserade aktörer men inga tomter, säger Linda Larsson.

En kärnfråga blir att ta ställning till vad som är brukningsvärd jordbruksmark.

Nu går förslaget ut på remiss, bland annat till LRF och Hushållningssällskapet. Målet är att kunna ta beslut om vägledningen i höst men Ullis Sandberg (S) ser redan nu några områden i Översiktsplanen som kommunen behöver revidera.