Foto: Arkiv: Cathrine Gustavsson

Tydligare vägledning för bygge på jordbruksmark

Nu har Örebro kommun tagit fram förslag på fyra frågor som ska hjälpa till när planer på att bygga på jordbruksmark är aktuellt.

Hur jordbruksmarken ska användas har länge varit en het fråga. Pandemin har ytterligare aktualiserat behovet av att klara matförsörjning inom landets gränser. Samtidigt växer Örebro och många vill bo på en egen tomt – det påverkar möjligheterna för kommunen där mycket mark är just jordbruksmark.

Nu har Samhällsbyggnadsnämnden i Örebro kommun tagit fram en vägledning som ska göra det lättare när byggfrågor ska besvaras. Det hänger även samman med att det nu krävs tydligare motiv och underlag om varför ett område som i dag är jordbruksmark ska detaljplaneras.

– Örebro kommun växer. Många vill bo i villor och det påverkar jordbruksmarken. Det är en jättesvår balansgång. Vi måste även tänka på att vi ska vara självförsörjande. Kommunen har ett enormt stor uppdrag när det gäller hur vi använder marken, säger Linda Larsson (C).

Frågor som ska besvaras är om det handlar om jordbruksmark, om den är brukningsvärd, om ärendet är kopplat till ett väsentligt samhällsintresse och om det finns andra alternativa byggplatser. Det är Region Örebro läns utredning som kommunen utgått från.

– Det finns inget facit för varje enskilt fall men riktlinjerna ska göra att det blir tydligare i varje steg, säger Ullis Sandberg (S).

Linda Larsson framhåller att det inte enbart handlar om stora exploateringar utan även kan vara enskilda lantbrukare som i samband med ett arvsskifte vill bygga en bostad intill huvudgården.

– Vi ligger på en slätt. Vill vi att hela kommunen ska växa måste vi titta på andra faktorer. Se på Stora Mellösa eller Odensbacken där det i dag finns intresserade aktörer men inga tomter, säger Linda Larsson.

En kärnfråga blir att ta ställning till vad som är brukningsvärd jordbruksmark.

Nu går förslaget ut på remiss, bland annat till LRF och Hushållningssällskapet. Målet är att kunna ta beslut om vägledningen i höst men Ullis Sandberg (S) ser redan nu några områden i Översiktsplanen som kommunen behöver revidera.

Spalt 1:1

Spalt 1:1 Mobil

Äntligen kan de sjunga igen och i en alldeles nystartad kör

Roligt kan sammanfatta Kerstin Edewald Bergs nystartade kör Chorus Emeritus på dagtid. – Alla är sångsugna efter att inte ha varit med i kör på länge.
Bild från Svenska Afghanistankommittéens (SAKs) projekt för rehabilitering av barn med funktionsnedsättning i Afghanistan. Foto: Svenska Afghanistankommittéens

Konsert för barnen i världen – med barn i Lindeskolans aula

På söndag fylls Lindeskolans aula för insamlingskonsert för Världens barn.

Söndag 19 september kl 16 fylls Lindesbergs aula för Världens barn, Radiohjälpen. 

Medverkar gör en grupp på sex personer från Estetiska programmet på Lindeskolan – Anna Persson, Dayana Dobryanska, Elina Brogren, Sara Evertsson, Albin Enström och Moa Öhrner som sjunger och spelar.

Det här är en konsert för barnen – och med barn. Kulturskolans barnkör är med och det har blivit en tradition.

Programledare är Staffan Blixt och kapellmästare Jesper Hugosson – med ett artistuppbåd. Linnea Vilhelmsson har varit med förr, Christian Dam, Mattias Johansson och Albin Fagrell kommer stå på scenen.

Biljetter kan förköpas på Blombergska Bokhandeln i Lindesberg.

Världens Barn är Radiohjälpens största kampanj och riksinsamlingen för Världens Barn genomförs i samarbete med 13 svenska biståndsorganisationer med verksamhet i ett stort antal länder i världen.

Gällersta visfestival vill locka människor till forngården. Foto: Arkiv: Lars-Göran Månzon

Stöd för visfestival och gärdesgård

Landsbygdsnämnden har haft sitt första sammanträde för hösten, bidragsansökningar stod på agendan.

Vid Landsbygdsnämndens sammanträde under onsdagen hade man fem bidragsansökningar att ta ställning till.

Gällersta Forngårdsförening vill genomföra Gällersta visfestival och locka människor till forngården. Landsbygdsnämnden har tidigare beviljat bidrag till denna visfestival 2018 och 2019.

Föreningen Glanshammarsryttarna ansöker om bidrag till lokalupprustning. Den nya samlingslokalen i Kolja kommer att användas gemensamt av föreningen Glanshammarsryttarna och Kolja byalag.

Lännäs bygdegårdsförening har haft utbildning i linedance i flera år. Nu vill man vidareutveckla verksamheten och behöver hjälpmedel i form av en dansspegel.

Naturens teater ansöker om evenemangsbidrag för att arrangera Naturfotodagen 2021. Syftet är att skapa en naturlig samlingsplats för naturintresserade och fotografer.

Kilsbergens hembygdsförening ska bygga en ny gärdesgård för att bibehålla det rustika intrycket vid bygdegården och ansöker om bidrag.

Planen för Landsbygdsnämnden är att ha fysiska möten i Rådhuset från oktober.

Lokalt engagemang driver butiken vidare

I oktober tar Eva Näslund över den obemannade Lifvs-butiken i Östansjö som franchisetagare. – Konceptet och varumärket kommer leva vidare. Skillnaden blir det lokala engagemanget.

Engagemang i kyrkan bakom deras listplatser

Kyrkans lokala byggnader är viktiga att bevara. Det menar både farmor Agneta, farfar Kenneth och barnbarnet River som gör sällskap på samma lista inför årets kyrkoval.