Hasselfors ska under sommaren utsmyckas med en gräshoppa i jätteformat. Foto: Bild: Lars Jonsson

Hasselfors utsmyckas med gigantisk gräshoppa

Åtta meter lång och över tre meter hög. Hasselfors nya utsmyckning "Hasselhoppan" kommer inte att gå någon förbi. I mitten av sommaren börjar konstverket ta form.

I samråd med Statens konstråd har Laxå kommun och Hasselfors byalag jobbat med offentlig utsmyckning. I juli kommer konstverket ”Hasselhoppan” att börja byggas. Det är Örebrokonstnärerna Lars Jonsson och Giovanna Aguirre som är hjärnorna bakom den åtta meter stora skapelsen som kommer att pryda parken vid Nygatan i Hasselfors.

Projektet började med att samla in historier från Hasselforsbor. Detta gjordes vid tre tillfällen tillsammans med byalaget av konstnären Katja Aglert. Det är dessa historier som nu utgör grunden för det slutgiltiga uppdraget att genomföra en konstnärlig gestaltning i Hasselfors. Det som blev tydligt är att hasselforsarna vill framåt – precis som gräshoppan.

– Gräshoppan kan bara röra sig åt ett håll och det framåt, det blev en framtidssymbolik för Hasselfors, säger kommunens kulturchef Tomas Dahlberg.

Gräshoppan kommer byggas i trå och metall, den blir ungefär åtta meter lång och tre och en halv meter hög. I juli hoppas man kunna börja det praktiska arbetet för att sedan inviga konstverket i september. Det praktiska arbetet ska ske av konstnärerna tillsammans med byalaget.

Redan nu har en utställningsmonter kommit på plats i Hasselfors, där det berättas om projektet, hur Hasselhoppan kommer se ut och vad som händer i projektet.