Helena Vilhelmsson

Skapa en myndighet för jakt och viltvårdsfrågor

Jakt och viltförvaltning har en lång tradition i Sverige. En tradition där jägare och myndigheter samverkar inom flera områden, bland annat eftersök av trafikskadat vilt. Ansvaret för detta allmänna uppdrag, som det kallas, har legat på Svenska Jägareförbundet sedan 1938 och pengar kommer från Viltvårdsfonden.

Viltvårdsfonden finansieras från de jaktkort som svenska jägare betalar. När det gäller eftersök av trafikskadat vilt gör dock jägarna detta ideellt. Ingen avundsvärd uppgift, för de flesta. När som helst på dygnet kan polisen ringa när de behöver hjälp med att spåra en skadad gris, älg eller hjort.

Regeringen har beslut att den organisation som fungerat väl sedan 1938 nu ska upphandlas. Anledningen är en anmälan till EU som ledde till att EU-kommissionen ifrågasatte den svenska modellen.

Men omfattas verkligen det allmänna uppdraget av offentlig upphandling? Bidrag är knappast upphandlingspliktiga och jakt- och viltvårdsuppdraget är unikt på grund av att det är jägarnas egna pengar som finansierar uppdraget.

I stället för att okritiskt följa EU borde regeringen noggrant ha utvärderat den svenska modellen för viltvården och stått fast vid vad jag menar är en oslagbar kombination av kostnadseffektivitet, delaktighet, samarbete och samförstånd.

Regeringen har gett Naturvårdsverket uppdraget att upphandla viltövervakning, trafikeftersök och klövviltsförvaltning. Förutom upphandlingsdelen så har regeringen beslutat att ideella rikstäckande organisationer kan söka bidrag för att utföra åtgärder som främjar viltvården enligt jaktlagens definitioner. Det redan idag låga förtroende som jägare har för Naturvårdsverket förbättras inte av detta, eftersom organisationer som är direkta motståndare mot jakt söker pengar från viltvårdsfonden. Viltvårdsfonden som finansieras av jägare…

Centerpartiet är starkt kritiskt till regeringens agerande och beklagar att socialdemokraterna viker ner sig för miljöpartiet och dess ibland verklighetsfrånvända syn på jakt och viltvård.

Vi menar att det borde inrättas en ny viltmyndighet som får ansvaret för helheten för jakt och viltvårdsfrågor. När Naturvårdsverket ska tolka regeringens beslut riskerar det leda till direkta målkonflikter. Därmed spolieras en snart hundraårig, väl fungerande verksamhet.

Helena Vilhelmsson C riksdagsledamot