Eva Andén, till vänster, Elin Wägner och okänd kvinna, framför tidningskiosk. Foto: Okänd. Reproduktion KvinnSam, Göteborgs universitetsbibliotek.

De skriver under för att visa demokratins betydelse

I år är det hundra år sedan Sverige fick allmän och lika rösträtt. För att lyfta fram hur viktig vår demokrati är har en deklaration tagits fram. Nu har även Arkivcentrum skrivit under.

Arkivcentrum Örebro län har skrivit under Deklaration för en stark demokrati.

Deklarationen är framtagen av kommittén Demokratin 100 år i dess arbete att samla och engagera de krafter som stödjer demokratin och att uppmuntra fler att ta tydlig ställning för att stärka demokratin.

– Vi ser idag ett flertal hot mot demokratin. I Sverige står många människor utanför som varken deltar eller är delaktiga. Vi märker att samtalsklimatet hårdnar och att antidemokratiska aktörer blir allt mer synliga, säger Arkivcentrums ordförande Torgny Larsson i pressinfo.

– Arkiven är en av samhällets bärande strukturer. Arkivet är vårt gemensamma minne, en garant för att vi inte glömmer. De är oumbärliga i tider där falska nyheter och historielöshet breder ut sig, säger Arkivcentrums chef Elinor Magnerus.

De aktörer som undertecknar deklarationen tar ställning för alla människors lika värde, de grundläggande fri- och rättigheterna och rättsstatens principer och tar avstånd från diskriminering, extremism, främlingsfientlighet, korruption och rasism. Med undertecknandet följer krav på åtaganden för att stärka demokratin.

Örebro län, genom landshövding Maria Larsson, var det första län i Sverige att skriva under deklarationen. Det skedde i september 2019. Sedan dess har bland annat Örebro läns bildningsförbund och Region Örebro län skrivit under, liksom Svenska kyrkan.