Tibasten är fridlyst i Örebro län. Nu efterlyser Örebro läns botaniska sällskap info om var den växer. Foto: Kerstin Utbult / Mostphotos
Foto: Mostphotos

Efterlyser fynd av fridlysta tibasten – årets växt i Sverige

En välkommen tidig växt räknas nu i länet. Alla som vill är välkomna att rapportera var det finns tibast.

En av de första växterna som blommar om våren är tibast. Den blommar på bar kvist i mars-april. I Örebro län har den blommat ett tag i de södra delarna, medan den precis börjat i Bergslagen.

– Den är så rolig att upptäcka, den verkligen lyser, säger Kerstin Utbult, medlem i Örebro läns botaniska sällskap.

Hon finns i Ringaby, mellan Frövi och Fellingsbro. Där har hon hittat ett område med ett 20-tal buskar – ett stort bestånd alltså.

Tibasten har rosa blommor som doftar och lockar till sig några av de insekter som precis har vaknat efter vintern. Efter blomningen får den röda giftiga bär och hela växten är mycket giftig.

Tibasten växer i kalkrika marker, gärna i lövrika skogar, hagar och bryn. Den är inte vanlig men man hittar den här och där i hela länet. Den är fridlyst i Örebro län.

Utbredning

Svenska botaniska föreningen har utsett tibast till årets växt. Vilket innebär att de uppmärksammar denna växt särskilt under året och vill att så många fynd som möjligt rapporteras in. På det sättet hoppas de få bättre kunskap om artens utbredning och om den har ökat eller minskat utifrån vad man tidigare vet.

Även den lokala föreningen Örebro läns botaniska sällskap vill uppmärksamma växten och önskar att alla som hittar den rapporterar in var den växer på hemsidan www.artportalen.se

– Den är som första tussilagon – sedan gör den inte så mycket väsen av sig, säger Kerstin Utbult.