Det fanns direkt intresse för att hämta kit från Lådan som kvällstid står utanför jourvårdcentralen vid OP vårdcentral i Örebro. Foto: Cathrine Gustavsson
Nu går det att hämta och lämna testmaterial för covid-19 utan att boka tid. Foto: Cathrine Gustavsson

”Lådan” är en testmöjlighet för covid-19 utan tidsbokning

Nu testar regionen "Lådan" - ett nytt sätt för att göra det enklare att testa om man har covid-19.

På fyra orter (fem platser) ställs nu material ut så att den som har e-legitimation själv kan hämta och lämna testkit för covid-19, utan att boka tid innan.

– Utifrån läget med stor samhällsspridning är det väldigt bra att vi kan utöka tillgängligheten med provtagning som inte kräver tidbokning, säger Gunlög Rasmussen, smittskyddsläkare i Region Örebro län, i pressinformation.

Ambitionen är att det ska finnas en låda utanför varje vårdcentral i länet. Innan det blir så provkörs nu tekniken så att man ser att logistiken och instruktionerna fungerar.

– Det kanske verkar enkelt att bara ställa ut lådor, men det är mycket arbete som ligger bakom, säger Maria Gunnarsson, Region Örebro läns samordnare för provtagning covid-19.

Det finns som tidigare möjlighet att beställa prov och boka tid på en bemannad provtagningsmottagning. I första hand är det egenprovtagning som erbjuds även på bemannade mottagningar.

Här finns lådorna:

Örebro: Covid-mottagningen, måndag-söndag, klockan 08.00-15.30. Vårdcentralsjouren, (OP vårdcentral) måndag-fredag, klockan 15.30-21.00, lördag-söndag, klockan 08.00-21.00.

Karlskoga: utanför akutmottagningen på lasarettet. Måndag-söndag, klockan 08.00-21.00.

Lindesberg: utanför vårdcentralen. Tillgänglig dygnet runt.

Kumla: utanför vårdcentralens Fylstamottagning. Måndag-fredag, klockan 08.00-21.00, lördag-söndag, klockan 12.00-21.00.