Det fanns direkt intresse för att hämta kit från Lådan som kvällstid står utanför jourvårdcentralen vid OP vårdcentral i Örebro. Foto: Cathrine Gustavsson
Nu går det att hämta och lämna testmaterial för covid-19 utan att boka tid. Foto: Cathrine Gustavsson

”Lådan” är en testmöjlighet för covid-19 utan tidsbokning

Nu testar regionen "Lådan" - ett nytt sätt för att göra det enklare att testa om man har covid-19.

På fyra orter (fem platser) ställs nu material ut så att den som har e-legitimation själv kan hämta och lämna testkit för covid-19, utan att boka tid innan.

– Utifrån läget med stor samhällsspridning är det väldigt bra att vi kan utöka tillgängligheten med provtagning som inte kräver tidbokning, säger Gunlög Rasmussen, smittskyddsläkare i Region Örebro län, i pressinformation.

Ambitionen är att det ska finnas en låda utanför varje vårdcentral i länet. Innan det blir så provkörs nu tekniken så att man ser att logistiken och instruktionerna fungerar.

– Det kanske verkar enkelt att bara ställa ut lådor, men det är mycket arbete som ligger bakom, säger Maria Gunnarsson, Region Örebro läns samordnare för provtagning covid-19.

Det finns som tidigare möjlighet att beställa prov och boka tid på en bemannad provtagningsmottagning. I första hand är det egenprovtagning som erbjuds även på bemannade mottagningar.

Här finns lådorna:

Örebro: Covid-mottagningen, måndag-söndag, klockan 08.00-15.30. Vårdcentralsjouren, (OP vårdcentral) måndag-fredag, klockan 15.30-21.00, lördag-söndag, klockan 08.00-21.00.

Karlskoga: utanför akutmottagningen på lasarettet. Måndag-söndag, klockan 08.00-21.00.

Lindesberg: utanför vårdcentralen. Tillgänglig dygnet runt.

Kumla: utanför vårdcentralens Fylstamottagning. Måndag-fredag, klockan 08.00-21.00, lördag-söndag, klockan 12.00-21.00.

Spalt 1:1

Spalt 1:1 Mobil

Idrottsföreningen förverkligar ungdomars medborgarförslag

Förra sommaren skrev nu 11-åriga Ruben och Simon ett medborgarförslag till Lekebergs kommun med en önskan om en MTB-bana. Nu gör idrottsföreningen verklighet av killarnas idé.

Kräftorna i Vättern blir fler men mindre

Vätterns kräftor blir allt fler - men de växer inte till sig och det gör att de inte blir intressanta för yrkesfiskarna.
Adam Kirstein Reuterswärd, Spelfriheten AB. Foto: Spelfriheten AB

Ny öppenvårdsbehandling för länets spelberoende

Digital behandling för spelberoende och anhöriga. – Det ska vara lätt att kunna sköta både jobb, familj och sin sjukdom, säger Adam Kirstein Reuterswärd på företaget Spelfriheten.

Länets tolv kommuner har tecknat ramavtal med företaget Spelfriheten som bedriver öppenvårdsbehandling för spelmissbruk.

– Vi är specialiserade på spel. Vi har runt 700 hjälpsökande varje månad, det är folk från hela landet som ringer. Problemet med spelberoende har ökat under pandemin, berättar marknadsansvarig Adam Kirstein Reuterswärd som själv har varit spelfri i nästan fem och ett halvt år.

Lång behandling

Resultatet av ett spelmissbruk kan vara ödelagd ekonomi, förlorade relationer, depression och självmordstankar. Spelfrihetens behandling innehåller flera olika delar och vänder sig också till de anhöriga.

– Det som är speciellt med oss är att behandlingen är ganska lång, behandlingen pågår i ett år och fyra månader. I början är det tre gånger i veckan. Som spelberoende behöver man hitta dagliga rutiner för att klara sig från att spela. Det har ju upptagit stor tid som man nu måste fylla med annat, förklarar Adam Kirstein Reuterswärd.

I lokalen på Kyrkogatan 3 i Örebro kan man ha det första samtalet med den beroende, man ska kunna träffa andra och man ska ha föreläsningar.

– Både gruppbehandling och individuella samtal erbjuds digitalt. Det är både sårbart och givande att man kan vara i sitt hem där man är trygg och ha sina samtal.

Örebro kommun är först i landet med en ny sorts sortering av restavfall. Foto: Stockholm Exergi

Minskat avfall med ny metod

För att minska klimatutsläppen inför Örebro kommun nu maskinell sortering av restavfall som ett komplement till den källsortering som görs av örebroarna. Örebro är en av de första i landet med den här typen av sortering.

– Vi är stolta över att ta detta steg som är en viktig del i att sänka klimatutsläppen och nå kommunens övergripande hållbarhetsmål. Enligt studier bidrar den maskinella sorteringen till att koldioxidutsläppen minskar med 4 500 ton, vilket motsvarar 1 000 örebroares koldioxidutsläpp per år, säger Ola Eklöf, avfallsingenjör på tekniska förvaltningen, i ett pressmeddelande.

Den maskinella sorteringen görs på en materialåtervinningsanläggning, så kallad Material Recovery Facility (MRF), som enligt beräkningar ska kunna sortera ut cirka 3 500 ton återvinningsbart material per år. Överenskommelsen mellan Örebro kommun och Stockholm Exergi innebär att minst hälften av det återvinningsbara material som slängts som restavfall kommer att sorteras ut.

Målet är att minska kommunens mat- och restavfall med minst 25 procent mellan år 2015 och 2025. Avtalet med Stockholm Exergi börjar gälla år 2022.

Christina gör comeback i närradion

Mellan 2003 och 2009 ledde Christina Nilsson programmet "Kulturen" i Kumla närradio 94,3. I höst gör hon comeback och först ut blir ett program där hon träffar sina idoler i dansbandet Donaldz.