Därför säger vi nej till kyrkans förskola i Viby

Vår gemensamma sektor är ständigt föremål för debatt. Det är naturligt med tanke på hur centrala välfärdsfrågorna är för människor. I vår kommun är det nu senaste förslaget att etablera en förskola i Svenska Kyrkans regi i Viby. Det som de flesta verkar ha missat är att den utredning som genomförts av Örebro kommun på Hallsbergs kommuns uppdrag, visar att ansökan inte uppfyller skollagens krav. Där av avslaget så här långt.

I det här sammanhanget finns anledning att påminna om vårt principiella förhållningssätt. Vi kan tänka oss alternativa driftsformer om kraven på kvalitet, organisation och ekonomi är uppfyllda. I debatten skymtar emellanåt förslag om att privatisera för privatiseringens egen skull. Men finns det förslag som uppfyller ovan nämnda kriterier är vi naturligtvis beredda att pröva dessa. Det gäller även kooperativ. Den driftformen har dock inte fått det genomslag som förväntats. Det kan ju helt enkelt beror på att producera välfärdstjänster kräver betydande investering i lokaler, utrustning och personal.

För oss socialdemokrater är alltså driftsformen av underordnad roll. Det är kvaliteten, kompetensen, kostnaden och förmågan att möta människors behov som är avgörande. Ibland kan man i debatten förledas tro att vi framför allt är den offentligt drivna verksamhetens försvarare. Men det är inte vår huvudprincip. Människor ska erbjudas välfärdstjänster av hög kvalitet, av välutbildad personal och kostnadseffektivt. Det är detta förhållningssätt som vägleder oss.

Men det har i betydande utsträckning oftast inneburit gemensamt organiserad och driven verksamhet, av det enkla skälet att kompetens och en professionell organisation kräver resurser. Det finns också ett opinionsmässigt motstånd i samhället mot att företag tjänar pengar på skattefinansierad verksamhet, framför allt inom välfärdssektorn.

Detta har sin tur inneburit att det mesta av välfärdstjänsterna erbjuds av kommuner och regioner. Av det enkla skälet att den gemensamma verksamheten visat sig vara bäst på att erbjuda förskola, skola, sjukvård och äldreomsorg, till hög kvalitet och kostnadseffektivt.   

Hans Karlsson, ordförande Socialdemokraterna Hallsbergs kommun