Folkets Trädgård, en plats för odling och samtal. Arno Wilting är vice ordförande i Ställdalens byalag. Foto: Arno Wilting/ Amelia Wilting
Foto: Amelia Wilting

Folkets trädgård skapar mötesplats för att utveckla Ställdalen

Ställdalens Byalag har fått sammanlagt 60 000 kronor för fortsatt arbete att skapa och utveckla mötesplatser.

Folkets Trädgård i Ställdalen i Ljusnarsbergs kommun är ett projekt som Ställdalens Byalag står bakom. Trädgården är en mötesplats i centrala Ställdalen för föreningens medlemmar och andra intresserade, där hållbar odling och framför allt möten bland människor och kreativa idéer föds och där Ställdalens framtid kan utvecklas. Elin Hector är projektledare för trädgården.

– Att göra det roligt för de som bor här, de som passerar. Det långsiktiga målet är att vi vill att människor ska trivas och stanna, säger Arno Wilting, vice ordförande i Ställdalens Byalag.

Projektet har nu fått 50 000 kronor från Sparbanksstiftelsen Bergslagen för att utveckla Folkets trädgård i år. De fick även 10 000 kronor från Hela Sverige ska leva för att stödja äldre i Ställdalen med sociala evenemang och aktiviteter som är coronasäkra.

– Ställdalen är en by med historia där affärer och affärsplatser försvunnit. Vi vill bygga sociala mötesplatser genom projekten, menar Arno Wilting.

2020 var första året för Folkets Trädgård vilket visade sig än mer viktigt och rätt i tiden då coronapandemi höll sitt grep om att just få mötas.

– Vi måste i denna tid få träffas, man blir så ensam, säger Arno Wilting.

Förra året genomfördes odling, skördefest och ett kulturprogram.

De 50 000 kronorna går till odlingcirkeln som är igång och samverkar med Ljusnarsbergs Trädgårdsförening. De 10 000 kronorna går till Arrangörscirkeln – där de ska skapa ett kulturprogram med exempelvis musikkonserter för äldre. Planering startar i maj -juni. Aktiviteterna genomförs i juli-augusti.

Visionen är i förlängningen att utveckla Ställdalen