Bygg ingen vindkraftpark vid Grytenområdet i Degerfors

Under kommunstyrelsen senaste möte informerade Eolus Vind AB om den tänkta vindkraftparken vid Grytenområdet i västra Degerfors. De 12 vindkraftverken blir 250 meter höga och kommer synas vida omkring. Vi i Centern har nu diskuterat planerna om att bygga fler vindkraftverk i Degerfors och anser att det inte ska byggas fler än vi redan har.

Planerna att bygga en vindkraftpark väster om Gryten, detta vackra rekreationsområde sätter vi oss emot, det är flitigt använt. Området har många vandringsleder även vindskydd med grillplatser samt möjligheter för övernattning om någon vill prova på att campa i vildmarken. I skogen har många nyttan av att plocka bär och svamp, det blir inte mycket kvar av den ytan på grund av säkerhetsavstånden runt området.

Dessutom finns det närboenden i Gryten och Strömtorp alldeles för nära dessa komplex som påverkas av ljudet från verken då det ofta är västlig vindriktning.

Att bygga i skogen är också olämpligt eftersom ljudet där bärs längre än vid byggnationer på åkermark, sjöar och hav. Ett stort problem som också finns är skuggorna som bildas i samband med vingarnas rörelse, det förekommer också ljud när vingarna passerar stolpen.

Vi har redan vindkraftverk i kommunen som ofta ställer till problem för att underhållet inte fungerar.

Det finns också vindkraftverk i västra delen vid Bäckhammar. Så vi har inte sagt helt nej när vi fått frågan förut.

Vi är inte emot vindkraftverk men de bör placeras där de påverkar boende och miljön så lite som möjligt.

Utred istället möjligheterna att bygga vindkraftverk utefter stora vägar där det redan nu finns vägljud och trafik. Där är också närhet till att bygga vägar för att lättare få fram materialet till vindkraftverken.

Birgitta Höjer, Centerpartiet i Degerfors