Vy över Svartån från fjärde våningen. Den stora terassen kan användas i paus för servering. Den finns i anslutning till publiksalen "Akustiken" som har 167 platser för konsert, samtal eller föreläsningar. Foto: Sofie Isaksson
En blank fasad omger hela Kulturkvartet. Där himmel och fasad flyter ihop. Foto: Sofie Isaksson
Inflyttningen har startat. I foajén, under ljuscirkeln ska receptionen placeras. Restaurang "Pinchos stå" bemannar "Kulturbistron". Stadsbiblioteket inryms på de två våningarna rakt fram. Planerad officiell invigning den 2 oktober. Foto: Sofie Isaksson
Golvet är i stavparkett av ek, betsad i olika kulörer. Foto: Sofie Isaksson
Minsta toaletten i stan (?) med egen minidörr finns i biblioteket. Föräldrar och barn går in i varsin dörr till samma toalett. Foto: Sofie Isaksson
Wingårdh Arkitektkontor AB har riktat byggnaden, NCC Building Sverige är byggentreprenör och Örebroporten Fastigheter AB är byggherre. Foto: Sofie Isaksson
Nya vyer uppenbarar sig på de olika våningsplanen. Sedumtak och ljusinsläpp till entrén syns på taket. Foto: Sofie Isaksson
Ett av trapphusen i biblioteket. Foto: Sofie Isaksson
Läsplatser i biblioteket på vuxenavdelningen, ut mot Nygatan/ Fabriksgatan. Foto: Sofie Isaksson
Sedumtak och ljusinsläpp till entrén syns på taket. Foto: Sofie Isaksson

Kulturkvarteret skapar nya vyer i Örebro

Nu startar inflyttningen i Kulturkvarteret i Örebro, en 14 000 kvadratmeter stor byggnad i fem våningar ritad av Wingårds arkitekter. Huset är tänkt att vara tillgängligt och en tillgång för örebroarna. Tre flexibla scener finns i huset. Stadsbibliotek, Kulturskola och delar av Karolinska skolans estetiska program flyttar in. Glasgångar förbinder Örebro konserthuset och konsthallen som flyttar in i det forna Riksbankshuset.

Relaterade artiklar:

Jonas är spindeln i nätet för jätteflytten (2021-04-12)

Spalt 1:1

Spalt 1:1 Mobil

Äntligen kan de träffas igen efter långt pandemi-uppehåll

Lättnader av restriktionerna med anledning av coronapandemin gör att det börjar röra på sig i föreningslivet. PRO i Åsbro bjöd nyligen in till middag runt dukade bord, där herrarna stod för serveringen.

Hästkrafter av olika slag används vid skötsel av naturpark

Under ett par veckor har naturvårdande skötseltåtgärder pågått i Lillängens naturpark utanför Hasselfors. Förutom dieseldrivna skogsmaskiner har även de två ardennerhästarna Wille och Emilia hjälpt till att skota ut virke.

Utgrävarglädje

Under helgen undersökte länsmuseet tillsammans med länsstyrelsen och Sveriges Metallsökarförening en förhistorisk fyndplats i Storsicke utanför Glanshammar. Både nutida och äldre fynd gjordes, Martin Rundkvist, arkeolog, sammanfattar. – Det äldsta var från 200-talet, romartiden, ett dräktspänne som har hållit ihop en klänning. Från 400-talet hittades ett dekorerat beslag som skvallrar…

Nu rustar de mötesplatsen vid den hälsobringande källan

De gamla hederstecknen i form av stolar med uthuggna sittytor vid Spånbrokällan i Lerbäck är ett minne blott. Nu ersätts de av robusta sittbänkar i trä, för att platsen ska fortsätta att vara en mötesplats vid den anrika hälsokällan.

”Jag vet inte vem jag är om jag inte får odla”

Att vara självständig är viktigt för Anna Lehman och lika viktigt är att kunna skapa. Hon har gjort en livsomställning för att få utlopp för det hon upplever ger henne välbefinnande - att odla blommor.