Ett ekonomiskt Las Vegas i Bergslagen

Vad är bäst: Att få fisken serverad utifrån givarens premisser eller att få ett metspö så att du kan fånga fisken själv?

Fisk

Att Hällefors redovisar ett resultat på +20,1 miljoner är ett exempel på hur givmild staten är i Covid-kristid. Det är som i flyktingkrisen då miljonerna rullade in. Visst är det gott att få generösa bidrag när det är tuffa tider.

När flyktingkrisstödet upphörde, klarade kommunen nätt och jämt balanskravet. Utmaningarna för landsortskommuner som Hällefors, Ljusnarsberg eller Filipstad löser man inte med statligt guldregn. Med minskad och åldrande befolkning blir det färre som bidrar till skatteintäkterna. Corona har tydligt visat vård- och omsorg som ett oerhört sårbart område: Vi behöver mer skatteintäkter för att ta väl hand om kommunens äldre befolkning. Enligt Arbetsförmedlingen är nu arbetslösheten i vårt bergslagsområde bland de högsta i Sverige: Filipstad 12 procent, Hällefors 13,2 procent och Ljusnarsberg 12,5 procent. Särskilt utmanande är arbetslösheten hos personer som är födda utomlands.

Metspön

Vad skulle få folk att flytta och driva företag i Bergslagen så att fler fick jobb och kommunerna fick mer skatteintäkter?

Jag har alltid sagt att Hällefors behöver bli en ekonomisk frizon – ett Las Vegas. Inte för att jag gillar kasinon eller förnekar dess baksidor, utan mer som en mental bild: Mitt i Arizonas torraste öken växer trots allt ett blomstrande samhälle.

Jag leker med tanken att väl utvalda landsbygder i Sverige utses till frizoner där de ekonomiska förutsättningarna läggs tillrätta för att ge en injektion i både kommunen och det lokala näringslivet. Här skulle till exempel arbetsgivaravgiften och beskattning av vinst vara lägre för företagen, fastighetsskatten skulle tillfalla kommunen och varför inte en låg Bergslagsmoms som lockade till handel.

Vi löser inte gamla utmaningar med gamla metoder därför måste vi pröva nya modeller för att hela Sverige ska leva. Att S inte kommer med något nytt är lika säkert som att SD gör det. Därför behöver Centerpartiet snabbt hitta nya lösningar för landsbygden innan det blir en evig öken.

­ Då behövs inga metspön.

Tobias Nygren (C) Ledamot kommunfullmäktige, Hällefors