Analyserna av den så kallade "svarta högen" är klara. Foto: Arkiv: Ann-Louise Larsson
Bild från sensommaren 2020 utan Laxå bruk. Foto: Arkiv: Sofie Isaksson

Inte något farligt avfall i svarta massan från Röfors

Arbetet med att forsla bort avfall från Röfors fortsätter. Nu är även analysen av den så kallade "svarta högen" färdig. Enligt kommundirektör Harry Lundin är materialet inte klassat som farligt avfall.

Enligt den senaste uppdateringen om vad som händer i Röfors, och som kommundirektör Harry Lundin gör, är nu analyserna av den så kallade ”svarta högen” klara.

Harry Lundin, som i nuläget fungerar som kommunens projektledare i frågan, uppdaterar ungefär en gång i veckan på Laxå kommuns hemsida. Där står: ”Det är mycket omfattande analyser som gjorts. Både avseende innehåll och laktester. Inget i resultatet visar att materialet ska klassas som farligt avfall. Det betyder att det bör finnas möjlighet att använda materialet vid täckningen av Mosjötippen. Dock ska materialet i sådant fall läggas under tätskiktet. Med analysresultaten som underlag kommer vi att göra en anmälan till miljöförvaltningen som tar ställning till om vi får använda materialet till sluttäckningen.”

I senaste informationen skriver Harry Lundin också att ”arbetet med att transportera bort byggavfallet fortsätter och går mycket bra. Det är fortsatt mycket sten och grus i materialet vilket är gynnsamt för kommunen.”

Som Länsposten berättat tidigare är det Adrianssons i Hallsberg som sorterar materialet. Hans Traav, utvecklingschef i Laxå kommun, berättar att företaget nu sorterar lite långsammare än tidigare. Det innebär att mer trä försvinner och det grus, betong och sten som blir kvar kan användas som sluttäckning på Mosjötippen.

Enligt advokat Robert Asplund, som är konkursförvaltare, händer inte så mycket i konkursen just nu. När alla utredningar är genomförda och alla tillgångar sålda blir nästa steg i en konkurs att avge en slutredovisning och begära att konkursen ska upphöra. Robert Asplund bedömer att det kan ske tidigast i slutet av detta år.