Själva vagnen är inköpt på annons och sedan har en smed modifierat stommen för att anpassa kärran för fortsatta scenbygget.
Foto: Sofie Isaksson

MC-klubb bygger mobil scen

Det blir Network MC som kommer stå som ansvarig för den mobila scen som "Förnya Odensbacken" fått pengar till.

Sedan tidigare har EU-projektet ”Förnya Odensbacken” fått pengar till en mobil utomhusscen. Nu är det klart att det blir Network MC i Odensbacken som kommer att stå som ansvarig för scenen.

– De har en del aktiviteter, bland annat MC-träffar på torsdagarna där det ibland är underhållning. Där skulle den passa. De har också en bra yta där den kan stå, berättar Magnus Lagergren, ordförande i Odensbackens Vägföreningen som är ansvarig för EU-projektet.

Det finns totalt 56 000 kronor avsatt till scenen.

– Precis som med HOIF som tog ansvar för utegymmet kommer vi skriva ett avtal med Network. Projektet är skyldigt att se till att det pengarna går till finns kvar i minst fem år efter att det är avslutat. Det får föreningen lova att de tar ansvar för, säger Magnus Lagergren.

Scenen kommer att finnas på en vagn så att den inte kräver bygglov och är enkel att flytta med hjälp av traktor. Föreningar i Odensbacken med omnejd ska ha möjlighet att låna den till olika arrangemang, och det har redan börjat komma in frågor om att låna den. Den ska inte lånas ut till privatpersoner.

Arbetet med vagnen har redan startat och så småningom kommer en lokal snickare att arbeta med själva scenen. Pandemin påverkar förstås när den på allvar kan börja användas, men förhoppningsvis blir det på sensommaren.