Vi värnar valmöjligheter i vår demokrati

I olika sammanhang talar vi om valmöjlighet. Jag är fullt medveten om att ibland begränsas valmöjligheterna av ekonomi, hälsa med mera, men oftast kan vi välja var och hur vi bor. Många kan välja vilket jobb man vill ha och hur mycket man vill jobba. För en del är det också ett val om man vill leva ensam eller i en relation.

Ibland talar vi om att kunna välja vilken förskola, skola eller äldreboende vi vill ha. Det förutsätter att det finns flera utförare av dessa tjänster så att man verkligen kan välja. Detta är en omöjlig tanke för en del politiska partier. Deras övertygelse verkar vara att dessa tjänster alltid utförs bäst av det offentliga. Tyvärr är Hallsbergs kommun ett exempel på detta. Det verkar vara omöjligt att godkänna alternativa utförare. Som centerpartist önskar jag att det ska finnas en möjlighet att välja utförare av dessa tjänster.

En förutsättning för valmöjlighet i samhället är vår syn på öppenhet och demokrati. Här i Sverige har vi religionsfrihet. Vi har fria val till kommun, region och riksdag vart fjärde år.

Så är det inte överallt. Många regimer i världen vill inte ens tala om demokrati.

Enligt en del grupper på Facebook kan man tro att allt som har med politik att göra är fel. Tack vare att vi är ett demokratiskt land kan alla framföra sina åsikter. Tyvärr finns en baksida på vår öppenhet. Många utnyttjar denna frihet för ”fake news”. Utan att skämmas smutskastas både politiska motståndare och personer med olika sexuell läggning, hudfärg med mera. Det är tragiskt att denna frihet missbrukas så frekvent och för att citera en tidigare politiker önskar jag fler vuxna i rummet.

Jag brukar säga till de som klagar på politiker. Vi har de politiker vi förtjänar. Det är vi själva som valt. Om ett och halvt år har vi val igen till kommun, region och riksdag.

Eftersom vi har demokrati så får olika partier nominera personer och det är vi väljare som avgör vilka som väljs. Partierna har börjat processen med att ta fram listor med kandidater till valet 2022. Du kan vara med och påverka. Inget parti är bäst på allt, men engagera dig gärna i det parti som du tycker stämmer bäst med dina åsikter. Det är en demokratisk möjlighet.

Anders Lycketeg C Kretsordförande Hallsberg