Blir det nedrustning nattetid även i Karlskoga?

För att få ekonomin i balans beslöt Hälso- och sjukvårdsnämnden i september 2019 att reducera antalet arbetade timmar under kvällar, nätter och helger inom området jour och beredskap.

Tjänstemännen visade att det under 2018 endast hade gjorts 26 operationer på operationsavdelningen nattetid i Lindesberg. De beslöt därför att ta bort primärjouren på akutmottagningen i Lindesberg. De rådde närapå enighet om detta i nämnden. Först efter en längre tid uppdagades det att nämndens ordförande inte presenterat verksamhetens hela omfattning. Mellan klockslagen 17.00 och 07.00 behandlades dessutom 2 585 ytterligare patienter av kirurgjouren på akutmottagningen och 1 175 mellan 21.00 och 07.00.

Representanter för de nio partierna i kommunfullmäktige i Lindesberg har nu uttalat stöd för att primärjouren i kirurgi ska återupprättas. Det är emellertid svårt att få stöd för detta hos de flesta regionpolitikerna.

Men när det nu uppdagats att det ursprungliga motivet till indragningen inte håller så har regionens ledning skapat ett nytt motiv. Vid ett möte nyligen med områdeschefen hävdade hen bestämt att AT-läkarna, som ofta går jour, har en alltför kort utbildning.

Vi har en annan uppfattning. En AT-läkare har studerat på universitets läkarlinje i 5,5 år varav hälften teori och hälften praktik. De har då en läkarexamen. Därefter får de söka ett så kallat AT-block för allmäntjänstgöring i 18-24 månader. De benämns då AT-läkare. Efter att ha fullgjort AT och därpå avlagt skriftligt prov får de söka ett specialiseringsblock och efter totalt 12 år är de specialister. En AT-läkare har alltid bakom sig en specialist som kan nås per telefon och komma direkt om så behövs.

Vi menar att AT-läkarna har den kompetens och omdöme som behövs. Vi finner stöd i att i mer än fyrtio år har AT-läkare med gott resultat bemannat primärjourer på akutmottagningar i hela Örebro län och i resten av Sverige.

Det gäller givetvis även i Karlskoga. Eller finns det i regionens ledning en baktanke att nedrusta även i Karlskoga? Kan det vara så regionrådet för Hälso- och sjukvårdsnämnden tänker när hen i NA den åttonde april skriver att hen ”håller fast vid principen om att alla invånare ska få mesta och bästa möjliga vård för sina skattepengar. Det gäller i hela länet och både i dag och i morgon.” Gäller det också verksamheterna i Karlskoga och Lindesberg?

PS: En viss förändring av läkarutbildningen kommer senare i år men utbildningstiden blir inte kortare. DS

Ingemar Engstrand och Peter Jilke, läkare, Lisbeth Axelsson ekonomi- och IT-chef. (Vi har arbetat på lasarettet i Lindesberg och är nu pensionärer.)