Vill man delta och odla en kvadratmeter lin anmäler man sig till sin närmaste hemslöjdsförening eller regionala hemslöjdskonsulent. Foto: Mostphotos

Vill du gå med och odla lin?

För att locka fler att lära sig och våga prova att odla lin arrangeras i sommar projektet "1 kvadratmeter lin". Alla som vill kan bli med.

Från att förra året ha lockat 700 odlare i Västra Götaland att prova att odla spånadslin, växer i år projektet till att gälla hela Sverige. Bakom det står Svenska Hemslöjdsföreningarnas Riksförbund och Svenska Spetsar.

Målet är att få fler att upptäcka glädjen med att odla och ta hand om lin, men också att öka medvetenheten kring hur dagens textilproduktion och konsumtion ser ut.

Den som vill delta i projektet och odla en kvadratmeter lin kan anmäla sig till sin närmaste hemslöjdsförening eller regionala hemslöjdskonsulent. Då får man en påse linfrön samt en odlingsbeskrivning. Beroende på var i landet man bor är det olika tidpunkt när linfröna ska sås.

Kuriosa

I Örebro län samordnas projektet av hemslöjdskonsulenterna vid Örebro läns museum. Samarbete sker även med Wadköping/Karlslund och Örebro läns slöjdförening.

Under odlingens gång kommer alla deltagare få kontinuerlig info med tips och kuriosa runt lin. En speciell facebookgrupp har också skapats för att deltagarna ska kunna hålla kontakt över hela landet.

Enligt hemslöjdens hemsida sker i dag ingen kommersiell odling av spånadslin i Sverige. ”Insikten i vad textil är (som i detta fall en liten påse med frö som växer och blir en fantastisk textilfiber) leder förhoppningsvis till en annan syn på textil” står det också.