Åke Lundström är kursansvarig för den nya kulturentreprenörsutbildningen som startar i Laxå i höst. Foto: Privat

Hoppas på många ansökningar till ny utbildning i Laxå

Till hösten startar Karlskoga folkhögskola en utbildning för kulturentreprenörer i Laxå. Studenterna kommer att hålla till i Kulturens hus.

Laxå kommun har under det senaste året jobbat med att fylla Kulturens hus med aktivitet. En av de inblandade i arbetet har varit Åke Lundström, som har jobbat länge med bland annat dokumentärfilm och musikskapande. Det var han som kom med idén till den nya utbildningen och fick snabbt med sig både Laxå kommun, Coompanion, Live at Heart och Karlskoga folkhögskola.

– Jag är jätteglad att vi kunde få ihop det här så snabbt. Vi har precis gått ut med utbildningen och hoppas att få in många ansökningar. Det finns inte många utbildningar av det här slaget så jag räknar med att vi ska locka studenter från hela landet, säger Åke Lundström, kursansvarig.

Han ser ett stort behov av kunniga entreprenörer inom kulturområdet som kan starta, driva, finansiera och organisera kulturprojekt. Utbildningen har 15 platser och är ettårig. Målet är att studenterna efter avslutad utbildning ska kunna försörja sig på egen hand inom de kulturella och kreativa näringarna. Den kreativa näringen baseras i stor utsträckning på att att ha starka nätverk. Utbildningen sker därför i nära samarbete med yrkesutövande musiker, filmarbetare, kulturentreprenörer och finansiärer. Studenterna ska också jobba med att skapa egna arrangemang, kanske äger några av dessa rum i Laxå.