Åke Lundström är kursansvarig för den nya kulturentreprenörsutbildningen som startar i Laxå i höst. Foto: Privat

Hoppas på många ansökningar till ny utbildning i Laxå

Till hösten startar Karlskoga folkhögskola en utbildning för kulturentreprenörer i Laxå. Studenterna kommer att hålla till i Kulturens hus.

Laxå kommun har under det senaste året jobbat med att fylla Kulturens hus med aktivitet. En av de inblandade i arbetet har varit Åke Lundström, som har jobbat länge med bland annat dokumentärfilm och musikskapande. Det var han som kom med idén till den nya utbildningen och fick snabbt med sig både Laxå kommun, Coompanion, Live at Heart och Karlskoga folkhögskola.

– Jag är jätteglad att vi kunde få ihop det här så snabbt. Vi har precis gått ut med utbildningen och hoppas att få in många ansökningar. Det finns inte många utbildningar av det här slaget så jag räknar med att vi ska locka studenter från hela landet, säger Åke Lundström, kursansvarig.

Han ser ett stort behov av kunniga entreprenörer inom kulturområdet som kan starta, driva, finansiera och organisera kulturprojekt. Utbildningen har 15 platser och är ettårig. Målet är att studenterna efter avslutad utbildning ska kunna försörja sig på egen hand inom de kulturella och kreativa näringarna. Den kreativa näringen baseras i stor utsträckning på att att ha starka nätverk. Utbildningen sker därför i nära samarbete med yrkesutövande musiker, filmarbetare, kulturentreprenörer och finansiärer. Studenterna ska också jobba med att skapa egna arrangemang, kanske äger några av dessa rum i Laxå.

Spalt 1:1

Spalt 1:1 Mobil

Allt fler idrottsföreningar ska dela på skötselbidrag

Antalet föreningar i Örebro kommun som söker skötselbidrag för sina anläggningar har ökat fem år i rad. Samtidigt har summan de ska dela på legat stilla länge och i år får 19 föreningar sänkt nivå. Hampetorp Odensbackens IF tappar mest, både procentuellt och i kronor, medan Latorp, med ny konstgräsplan,…

Närtrafiken dröjer – pandemin påverkar

I december togs beslut om att införa Närtrafik i hela länet. Nu pågår planeringen. På grund av pandemin är det fortfarande oklart när den kommer att kunna starta.

MC-klubb bygger mobil scen

Det blir Network MC som kommer stå som ansvarig för den mobila scen som "Förnya Odensbacken" fått pengar till.

Tungt avfall från Röfors sorteras nu i Hallsberg

Nu är arbetet med att forsla bort och sortera Röforsavfallet i full gång. Ännu har inget farligt hittats men materialet är tyngre än vad någon tidigare trott.

Metallsök gav guldfynd i Husby

I höstas var det Hassle - i helgen var det Husby. Metallsökarna fortsätter att leta föremål i Glanshammarstrakten. En guldring hittades denna gång och en ny sökning är redan inbokad till i höst.