Åmmebergs skola har cirka 90 elever i dag. Utan mellanstadium blir siffran cirka 50. Situationen för skolan i Hammar är nästan exakt densamma vad gäller antal elever. Foto: Lasse Moberg
Lasse Moberg, engagerad förälder med barn på Åmmebergs skola.

Namninsamling för omröstning förlängs

Namninsamlingen fortsätter för att få till en folkomröstning om skolorna i Åmmeberg och Hammar. Politikerna är övertygade om att förändringen blir bra.

I februari beslutade Askersunds politiker att lägga ner skolan i Snavlunda samt ta bort mellanstadierna från skolorna i Åmmeberg och Hammar. Förändringen är tänkt att träda i kraft läsåret 22/23.

En grupp föräldrar har nu startat en namninsamling för att få till en folkomröstning om skolorna i Åmmeberg och Hammar.

Det krävs drygt 900 namn för att kommunen ska vara skyldig att genomföra en folkomröstning, som blir rådgivande. Exakt hur många som skrivit på är inte klart. Föräldrarna har bestämt att insamlingen ska fortsätta ytterligare en tid så alla som vill får möjlighet att delta.

– När Landsbygdspartiet la fram en budget som skulle fungera var det inte längre pengarna som var problemet, utan att det måste vara likvärdig skola. Det känns som politikerna vänder kappan efter vinden, säger Lasse Mogren, vars barn går eller har gått i Åmmeberg.

Han framhåller vikten av att det finns en levande landsbygd, inte minst i pandemins spår.

– Jag gör det här för mina barns skull. Vi ser en risk att politikerna i nästa steg kommer säga att skolorna är för dyra och stänga dem helt. Politikerna behöver ändra tankesätt, säger Lasse Mogren.

Kommunstyrelsens ordförande Caroline Dieker (M) säger att beslutet togs för att kommunen ska kunna ge alla barn den utbildning de har rätt till och säkerställa kvaliteten.

– Det handlar inte om att lärarna inte gör ett bra arbete, men klasserna och skolorna blir för små. Då är det inte säkert att vi kan erbjuda eleverna de resurser de behöver, som specialpedagoger och elevhälsa, säger Caroline Dieker.

Det är främst när eleverna kommer upp på mellanstadiet som hon också ser att risken finns för sociala problem i små grupper. Däremot anser hon att de mindre skolorna fungerar bra upp till årskurs 3.

Är du förvånad över föräldrarnas insamling?

– Nej. Samtidigt är det så att man vet vad man har men inte vad man får. Det är viktigt att understryka att vi gör det här för att det ska bli bra.

Spalt 1:1

Spalt 1:1 Mobil

Gula ladan har blivit röd och fått en morot i toppen och därmed blivit Morotshuset. På fredag visas den nya samlingsplatsen. Foto: Centrumföreningen
Per Johansson är fotografen bakom välkomstskylten. Foto: Per Johansson

Skylten invigs och Morotshuset visas i Stora Mellösa

Marknadsföringen av Stora Mellösa tar nu nästa steg när det är dags att inviga välkomstskylten. Samtidigt presenteras Morotshuset.

Under våren har Centrumgruppen och vägföreningen i Stora Mellösa arbetat fokuserat för att på olika sätt göra orten synligare.

Det har bland annat skett genom att förnya och skapa ett tydligare centrum på orten, som nu också fått en egen slogan. Av de 40 olika förslag på slogans kom in valdes ”Välkommen till Stora Mellösa – Platsen för goda upplevelser”, som Sven Söderlund skrivit.

Tillsammans med bilder av fotograf Per Johansson ska ortens egen slogan finnas på en välkomstskylt.

I kväll, fredag 30 juli, klockan 18 sker en liten officiell invigning av den nya skylten. Den sitter på familjen Sundhs röda lada vid väg 207.

Vid invigningen kommer det också att bli möjligt att besöka Morotshuset, som tidigare var gult men nu blivit rött, och där det bland annat varit bussgarage.

– Tanken är att föreningar, företagare och privatpersoner ska kunna låna Morotshuset för att visa utställningar, ha försäljning eller annat som gör centrum levande, berättar Pernilla Bergman Tano, aktiv i Centrumgruppen.

Planen är också att det i huset ska finnas olika saker som förknippas med morötter: bilder, skyltar, berättelser eller verktyg. Sådant material efterlyser Centrumföreningen även just nu. Morotshuset kommer så småningom få en egen skylt, med karta över orten och dess sevärdheter.

Vid fredagens lilla invigningen kommer Birgitta Wallentin Khatib-Nia också att framföra Mellösasången, som hon själv skrivit.

Förväntansfullt inför skördestart

Tidigt höstkorn har redan tröskats på sina håll i länet, men det dröjer ännu någon eller några veckor innan tröskorna börjar gå på allvar.

Kunskap och koll viktigt nära vatten

Bada aldrig ensam, använd flytväst och ha nära uppsikt över barnen.Det är Anette Yngvesson Hjorts, Svenska livräddningssällskapet, viktigaste råd för att förhindra fler drunkningar.
Britt Rosén, Ulla-Britt Larsson och Ingegerd Magnusson i föreningen Hantverket. Foto: Ann-Louise Larsson
Foto: Ann-Louise Larsson
Foto: Ann-Louise Larsson

Hantverket tvingas lägga ner – kassan tom efter pandemin

Föreningen Hantverket, som under 13 år drivit butik i Laxå, tvingas lägga ner. – Kassan är tom. Vi har levt på konstgjord andning det senaste halvåret, säger föreningens ordförande Ingegerd Magnusson.

Hantverkets butik i Laxå, där medlemmarna sålt både eget hantverk och garn och arrangerat stickkafé, har varit mycket uppskattad genom åren och hade inte pandemin satt käppar i hjulen hade medlemmarna gärna fortsatt med sin verksamhet.

– I vanliga fall är vi ute mycket på marknader och säljer vårt hantverk och har lotteriet. Nu har det inte varit något sådant sedan i mars förra året och pengarna är helt enkelt slut. Vi får inte in tillräckligt enbart på butiken för att täcka hyra och omkostnader, säger Ingegerd Magnusson.

Den 12 augusti är sista dagen som butiken håller öppet. I samband med att butiken stänger läggs också föreningen ner.

– Vi är några som håller på med porslinsmålning som fortsatt kommer hyra ett rum där vi har vår brännugn. Men det gör vi privat och har inga planer på någon ny förening. säger Ingegerd.

Medlemmarna har hjälpts åt att på ideell basis bemanna butiken och för många kommer det kännas tomt att inte ha Hantverket att gå till.

Föreningen har fått ekonomisk hjälp både från NBV, kulturnämnden och från hyresvärden men ser inga möjligheter att komma på fötter igen.

– Vi har försökt hitta någon som vill ta över verksamheten, men det har inte gått och därför var vi tvungna att ta det här beslutet. Vi vill passa på och tacka alla som har stöttat oss under de här åren som vi har varit igång.

Campingägare vill sänka hastigheten ytterligare

Det körs för fort förbi Revelbadets camping i Laxå. Det anser campingens ägare Anki Jernsbro som nyligen ansökt hos länsstyrelsen om en hastighetssänkning till 40 kilometer i timmen.