Åmmebergs skola har cirka 90 elever i dag. Utan mellanstadium blir siffran cirka 50. Situationen för skolan i Hammar är nästan exakt densamma vad gäller antal elever. Foto: Lasse Moberg
Lasse Moberg, engagerad förälder med barn på Åmmebergs skola.

Namninsamling för omröstning förlängs

Namninsamlingen fortsätter för att få till en folkomröstning om skolorna i Åmmeberg och Hammar. Politikerna är övertygade om att förändringen blir bra.

I februari beslutade Askersunds politiker att lägga ner skolan i Snavlunda samt ta bort mellanstadierna från skolorna i Åmmeberg och Hammar. Förändringen är tänkt att träda i kraft läsåret 22/23.

En grupp föräldrar har nu startat en namninsamling för att få till en folkomröstning om skolorna i Åmmeberg och Hammar.

Det krävs drygt 900 namn för att kommunen ska vara skyldig att genomföra en folkomröstning, som blir rådgivande. Exakt hur många som skrivit på är inte klart. Föräldrarna har bestämt att insamlingen ska fortsätta ytterligare en tid så alla som vill får möjlighet att delta.

– När Landsbygdspartiet la fram en budget som skulle fungera var det inte längre pengarna som var problemet, utan att det måste vara likvärdig skola. Det känns som politikerna vänder kappan efter vinden, säger Lasse Mogren, vars barn går eller har gått i Åmmeberg.

Han framhåller vikten av att det finns en levande landsbygd, inte minst i pandemins spår.

– Jag gör det här för mina barns skull. Vi ser en risk att politikerna i nästa steg kommer säga att skolorna är för dyra och stänga dem helt. Politikerna behöver ändra tankesätt, säger Lasse Mogren.

Kommunstyrelsens ordförande Caroline Dieker (M) säger att beslutet togs för att kommunen ska kunna ge alla barn den utbildning de har rätt till och säkerställa kvaliteten.

– Det handlar inte om att lärarna inte gör ett bra arbete, men klasserna och skolorna blir för små. Då är det inte säkert att vi kan erbjuda eleverna de resurser de behöver, som specialpedagoger och elevhälsa, säger Caroline Dieker.

Det är främst när eleverna kommer upp på mellanstadiet som hon också ser att risken finns för sociala problem i små grupper. Däremot anser hon att de mindre skolorna fungerar bra upp till årskurs 3.

Är du förvånad över föräldrarnas insamling?

– Nej. Samtidigt är det så att man vet vad man har men inte vad man får. Det är viktigt att understryka att vi gör det här för att det ska bli bra.