Det måste bli lättare att boka vaccinationstid

Många äldre är frustrerade och arga över hur svårt det är att boka vaccin. Det måste bli enklare och tydligare.

De senaste veckorna har patientnämndens kansli tagit emot ett stort antal klagomål rörande vaccination mot Covid-19. De flesta patienter är 80 år eller äldre.

Patienterna är införstådda med att tillgången till vaccin tyvärr är starkt begränsad vilket i sig är ett stort misslyckande. Men det stora antal klagomål handlar nämligen om bokning av vaccination. Patienterna eller deras anhöriga har ringt det angivna numret flera gånger och mötts av en telefonsvarare som meddelar att det inte finns några telefontider samt att telefonsamtal har kunnat bokas men vid telefonsamtalet visade sig att det inte finns några tider för vaccinering.

Patienter uppmanas att ringa igen och trots att de ringer precis när telefonen öppnar kl.7.30 får de ändå veta att tiderna är slut. Detta skapar enorm frustration, oro och ängslan.

Detta totala kaos drabbar de mest sköra i vårt samhälle och måste få ett slut. Det duger inte!

Många av de patienter som framförde klagomål föreslår att skriftliga kallelser skickas ut till patienter över 80 år samt att vårdgivaren ringer upp äldre patienter och erbjuder tid för vaccination.

Det är dags att lyssna på patienterna!

Anna Stark (M) 2:e vice ordförande i Patientnämnden