När ska vår generation få ett jämställt samhälle?

I år firar vi att det var 100 år sedan kvinnor fick rösträtt. Sverige har kommit framåt, men det räcker inte. Jämställdhet är något vi måste prioritera och se till att föra framåt tillsammans.

Jag är 15 år och jag vill visa på tre exempelområden där jag tycker jämställdheten borde ha kommit längre.

För det första vill jag nämna lönen mellan könen. Det räcker inte att lönen är lika på samma arbetsplats utan även mellan jobb som kräver lika mycket utbildning. Varför tjänar sjuksköterskor som grupp mindre än vad rörmokare gör, trots högre utbildning? En anledning är att kvinnor inte haft möjlighet att öka sin lön för att de har tagit större ansvar för hem och barn.

För det andra vill jag se en jämställd idrott. Vi säger “Allsvenskan” och “Damallsvenskan”. Det tycker jag är helt fel, heter det Damallsvenskan ska det också heta Herrallsvenskan! Visst är det så som många påstår att herrarna har fått spela fotboll under en mycket längre tid. Varför är det så tror ni? Kvinnor har inte haft samma möjligheter, och nu när de har det, ska det då ses som ett andrahandsalternativ? Eftersom män har kommit i första hand och exempelvis kan ha fotboll som heltidsjobb, så är det betydligt färre kvinnor som har det och behöver därför ha ett annat jobb för att kunna försörja sig.

För det tredje vill jag prata om normer. Våra normer påverkar allt från jämställda löner, idrott, mäns våld mot kvinnor, psykisk ohälsa och en massa mer. Bland oss unga finns förväntningar på hur vi ska vara beroende på vilket kön vi har. Tjejer ska prestera i skolan och på killar finns en förväntan att de ska vara stökiga och coola. Det finns förväntningar på oss som gör att många inte vågar vara sig själva. En allvarlig följd kan vara att killar inte vågar ta hjälp på samma sätt som tjejer om de mår psykiskt dåligt.

Många anser att det finns biologiska skillnader mellan kvinnor och män som gör att de behandlas olika. Visst finns det skillnader, men det ska väl inte vara en anledning till att vi ska behandlas olika eller ges olika förutsättningar och rättigheter. Om skillnaderna bara var biologiska hade det sett likadant ut i hela världen under alla generationer. Så är det inte, utan skillnaderna är i stora drag skapade av oss människor och våra tankar. Det betyder att vi kan ändra dem hela tiden.

Män har haft rösträtt i många fler år än vad kvinnor har haft. Kvinnliga läkare, politiker, forskare och idrottare har inte förekommit lika länge som män i historien. Därför har kvinnor haft kortare tid på sig att kunna ta sig upp och in på arbetsmarknaden. Har män bara fått vara med för att de är män har jag frågat mig själv?

Jämställdhet är inte bara en fråga för kvinnor. Utan för att komma framåt måste kvinnor, män och ickebinära alla hjälpas åt.

Nu är det dags för vår generation att ändra på det här.

Elin Fingal Swens, Kunskapsskolan klass 8.3