Föreningslivet är viktigt för demokratin!

I Sverige är vi mitt uppe i ett firande av att vår demokrati fyller 100 år. Det är ungefär lika länge sedan som den första ”SV-studiecirkeln” Fria tankars hem startade. För oss i Studieförbundet Vuxenskolan är arbetet med människors möjlighet att utvecklas tillsammans med andra i demokratiska former en bärande tanke i att vi överhuvudtaget finns till. Vi ser ett starkt behov, nu som för 100 år sen, av många mötesplatser i vardagen där det finns möjlighet att finna ny kunskap, bryta åsikter och tankar samt skaffa sig redskap för att påverka samhällsutvecklingen.

Vi står inför stora utmaningar. Den pågående pandemin har påverkat oss alla med inställda föreningsmöten, framflyttade studiecirklar och sparsamt med kulturella upplevelser. När det lokala föreningslivet får stå tillbaka påverkas inte bara den enskildas vardag, det har även betydelse för tillit, demokrati och folkhälsa.

I föreningslivet samlas människor kring ett gemensamt intresse men pandemin har gjort att mycket verksamhet har ställts in samtidigt som människors liv fortgår. På SV Örebro län verkar vi för att möta föreningarnas behov av nya sätt att mötas för att kunna genomföra exempelvis styrelsemöten och stämmor. Genom att bidra till att föreningar tar klivet in i den digitala sfären får demokratin en chans i tider av distans.

Den lokala demokratin påverkas också. Redan innan pandemin såg vi en minskning av det politiska engagemanget runt om i landet. Var tredje person tvivlar idag på sin egen förmåga att delta i en grupp eller förening som sysslar med politiska frågor. Var fjärde person har aldrig försökt påverka i en samhällsfråga. Det är mycket oroande för vår demokrati, en problematik som vi alla behöver ta på allvar.

Rösträtten är en av de viktigaste funktionerna i en demokrati. Men det är trots allt bara 30 år sedan människor med intellektuell funktionsnedsättning fick rösträtt och studier visar att i den gruppen är det bara två av tio som röstar. Det är ett demokratiskt problem för det svenska samhället. Därför fortsätter vi att engagera oss i satsningen ”Mitt Val” inför valåret 2022.

Mitt Val är en studiecirkel för personer som vill ha, eller behöver, enkel och begriplig information om demokrati och hur ett val går till.

På SV Örebro län har vi arbetat med Mitt Val sedan starten 2014. Det är en viktig studiecirkel utifrån alla människors rätt att få kunskap och möjlighet att fatta välgrundade beslut i stora frågor. Vi ser det som en viktig uppgift att erbjuda Mitt Val inför valet 2022.

Vi är övertygade om att en av de viktigaste delarna i hur vi bygger upp ett hållbart samhälle och stärker den liberala demokratin är den fria och frivilliga folkbildningen och breda föreningslivet. Folkbildningen och föreningslivet jobbar genom tusentals frivilliga och engagerade, skapar strukturer och arenor för samtal, bildning och samverkan. Tillsammans motverkar vi ofrivillig ensamhet, psykisk ohälsa, vi bidrar till etablering för nyanlända och skapar plats för lokal demokrati.

Vi behövs i människors liv. Vi behövs för en levande demokrati. Vi behövs för att ge människor framtidstro.

Vi uppmanar alla förtroendevalda i Örebro län att aldrig ta föreningslivet för givet. Därför är det viktigt att ideella organisationer och den fria folkbildningen får fortsatt stöd och kan göra sin röst hörd. Tillsammans bidrar vi till engagemang och kraft att förändra. Här bär varje enskild studiecirkel på nycklar för att vara en del i demokratibygget, och du som är cirkelledare har en oerhört viktig roll här.

Tillsammans för demokratin!

Ulrika Heie, förbundsordförande Studieförbundet Vuxenskolan

Lars Berge-Kleber, ordförande Studieförbundet Vuxenskolan Örebro län