Berika dig själv genom att vara demokratisk

Tar vi demokratin för given?

Ordet demokrati betyder folkstyre eller folkmakt och i Sverige har vi i jämförelse med andra länder ett högt valdeltagande. Vi har det som kallas representativ demokrati, vilket i stort betyder att vi väljer vilka personer och partier som ska representera oss i riksdag, region och kommun under en mandatperiod. Besluten som tas under en mandatperiod fattas av de personer som blivit valda.

Det här är fakta som de flesta av oss vet om. Sveriges sista krig fördes mot vårt kära grannland Norge år 1814. Sedan 1921 har vi även haft allmän rösträtt då alla vuxna, även kvinnor har en ovillkorlig rätt att delta i allmänna val.

Blickar vi ut internationellt så anser sig alla nationer utom en vara demokratiska. Vi vet dock att så inte är fallet. Betydligt fler länder är odemokratiska och en del kallar sig demokratiska med viss tveksamhet. Det närmaste fallet är det land som västvärlden ansett som ledande det senaste seklet, där lyckades ändå sittande president få en liten del av befolkningen att storma landets demokratiska kärna, kongresshuset.

Vi är födda med demokrati. Väldigt få av oss ifrågasätter den men väldigt få värderar den. Många jag möter och pratar med har till och med problem med att säga sin åsikt, med rädsla för att bli politisk. Den demokratiska kärnan är ju politiken. I Sverige idag har vi många medborgare som är födda i andra länder där mänskliga rättigheter inte finns eller bara är två ord på ett papper. Många är födda i diktaturer där krig är vardag och man förföljs ifall man inte tycker och tänker som ledaren. Att då komma till ett land där stor andel av befolkningen inte vill eller orkar engagera sig, fast det både är en rättighet och en skyldighet måste nog anses konstigt.

Jag vill egentligen inte uppröra någon men att vara demokratisk måste inte betyda att du ska engagera dig politiskt utan att du kämpar för något. En fråga som berör dig, som gör dig glad, ledsen eller bara för att hjälpa någon annan. Vi har nya medborgare som inte vet hur man gör, som inte vet att det är ok att tycka och tänka som man vill. Varför inte engagera sig kring dessa personers vardag, lära känna några som kan få ta del av dina perspektiv såväl som du tar del av dennes liv? Jag tror det berikar dig!

Linda Larsson (C) kommunalråd och distriktsordförande Örebro