E-handel med lokala företag och butiker

Visst förundrades jag över att statsministern inte hade handlat på nätet. En månad efter erkännandet: Har Löfven hunnit testa digital shopping än?

En vanlig månad har 70 procent av svenskarna e-handlat, en ökning med 13 procent från föregående år och e-handeln omsatte 87 miljarder enligt Postnords ”E-barometern” 2019. Vanligast är köp av kläder, skor, skönhet- och hälsoprodukter.

Även om jag gillar digitala lösningar har jag varken köpt kläder eller skor utan begränsat mitt handlande till böcker och musik från nationella och internationella företag. Men aldrig från något lokalt/regionalt företag!

Jag gillar det personliga mötet och att handla hos mina lokala företag och butiker. Med corona har stödet till lokal handel blivit än viktigare, en ståndpunkt att bidra till det samhälle vi bor i. Trots utmanande tider kan jag se en viss renässans för lokal handel; sällan har min matvarubutik varit så välbesökt de senaste 20 åren som nu. Kanske även några konkurser hos lokala företag har fått oss att vakna.

Men sen då, när vi blivit vaccinerade: Kommer vi fortsätta handla i kommunen? Man behöver inte vara Nostradamus för att sia om att e-handeln blir än vanligare inom en mycket snar framtid.

Den stora frågan för företag på landsbygden är hur man kan ta del av denna marknad. Hur kan mitt Hällefors eller liknande små orter även bli digitala marknadsplatser som kanske har gemensam marknadsföring, logistik, transport och ökar antalet kunder genom unika och differentierade kvalitetsprodukter?

Den lokala handeln är inte bara viktig för företagaren själv, den är avgörande för att generera arbetstillfällen och för skatteintäkter till kommunerna. Digitalisering av landsbygdens lokala marknad är klimatsmart, möjliggör ökad kundtillströmning och försäljning samt kan ge skatteintäkter som stannar i kommunen. Jag vill e-handla från mina lokala företag!

Vi kan nog inte hoppas att Löfven kommer att verka för att landsortsföretag lättare ska kunna öka sin e-handel. Jag vill bidra till digitalisering för landsbygdens utveckling. Men energin måste finnas hos företagarna själva: Företagare på alla landsorter, förena eder!