Viktigast en humanistisk och demokratisk grund

Två historiska händelser har uppmärksammats den senaste tiden.

Den första att det är 100 år sedan det blev klart att alla vuxna i Sverige fick rösträtt. Fundera på det ni som tycker att vi är så duktiga på allt i Sverige. Före 1921 hade inte kvinnor rösträtt. Hälften av Sveriges vuxna befolkning fick inte rösta tidigare. Det är bara 100 år sedan. Vi är naturligtvis glada idag att uppmärksamma det beslutet.

Dessa orättvisor finns ännu i stora delar av vår värld. Tyvärr väger kvinnors åsikt väldigt lätt i många länder idag. Oavsett hur vår grundinställning är i abortfrågan är jag övertygad om att det inte är kvinnorna i Polen som styr besluten i den frågan.

Uppdraget för oss alla måste vara att både i Sverige och globalt arbeta för demokrati, jämställdhet och rättvisa.

Den andra uppmärksammande händelsen är Förintelsens Minnesdag 27 januari. I år är det 76 år sedan slutet på andra världskriget. Just 27 januari uppmärksammar vi förintelsens offer.

Jag tror att vi vanliga svenskar varken kan eller förstår vidden av det som hände under kriget. Hur kunde det utvecklas till en verksamhet där miljoner människor togs tillfånga och dödades i koncentrationsläger? Allt utifrån läggning men framför allt ras. Och detta skedde mitt i Europa.

På minnesdagen vittnar alla offentliga personer om det obeskrivliga som hände under andra världskriget och säger ”detta får inte glömmas bort”. Men vi har tyvärr krafter i vårt land idag som trakasserar judar och bombar synagogor. Krafter som helt öppet redovisar en kränkande syn på olika människor och raser. Krafter som helt öppet säger att det största problemet vi har i Sverige är att det kommit hit för många människor med annan ras eller hudfärg. Även om de flytt från krig och förföljelse.

Jag tror alla tycker det är fruktansvärt det som hände under Hitlers och nazitysklands tid. Men i Sverige idag, har vi rörelser med rötter i nazismen som får agera fritt med sina rasistiska åsikter. Centerpartiet är tydliga: Vi glömmer inte förintelsens offer och vi kommer alltid att markera mot rörelser och partier som inte vilar på en humanistisk och demokratisk grund. Vi önskar att fler partier gjorde detsamma.

Anders Lycketeg Kretsordförande för Centerpartiet i Hallsberg