Skogspriserna är stabila i Örebro län. Foto: Arkivbild: Cathrine Gustavsson

Färre affärer men högre priser under coronapandemin

Färre skogsmarker till försäljning har drivit upp priserna under 2020. Säljare i länet avvaktar på grund av coronan.

Det är Ludvig & Co, före detta LRF Konsult, som presenterar statistik över de skogsaffärer de varit involverad i under 2020.

Örebro län tillhör samma region som Västmanlands och Uppsala län. För hela regionen har mellan 30 och 50 skogsförsäljningar skett under 2020.

Hur många av dessa hör till Örebro län?

– Det kan jag inte säga exakt, men det är ungefär lika många per län, säger Tom Wistrand, fastighetsmäklare.

De senaste tio åren har kubikmeterpriset för skog i vår region legat på mellan 420 och 490 kronor. Förra året landade den på 570 kronor, alltså en rejäl uppgång.

Enligt Tom Wistrand beror det på att det i de östra delarna funnits några aktörer som varit beredda att betala väldigt högt för skog.

– De har varit heta på att köpa och absolut velat förvärva skog. Min känsla är att det skiljer sig lite i Örebro län. Här ligger det genomsnittliga priset lägre än i regionen som helhet, men det är ändå en stabilt uppåtgående marknad.

I Sverige som helhet är säljarens medelålder 69 år och köparens 52. Av alla säljare är nästan 45 procent kvinnor, men av köparna är enbart drygt 20 procent kvinnor.

– Vi har en hög medelålder på skogsägarna i länet och de har varit lite mer försiktiga med att lämna skog till försäljning under året som gått och velat avvakta för att se vad som händer med coronan, säger Tom Wistrand.