Skogspriserna är stabila i Örebro län. Foto: Arkivbild: Cathrine Gustavsson

Färre affärer men högre priser under coronapandemin

Färre skogsmarker till försäljning har drivit upp priserna under 2020. Säljare i länet avvaktar på grund av coronan.

Det är Ludvig & Co, före detta LRF Konsult, som presenterar statistik över de skogsaffärer de varit involverad i under 2020.

Örebro län tillhör samma region som Västmanlands och Uppsala län. För hela regionen har mellan 30 och 50 skogsförsäljningar skett under 2020.

Hur många av dessa hör till Örebro län?

– Det kan jag inte säga exakt, men det är ungefär lika många per län, säger Tom Wistrand, fastighetsmäklare.

De senaste tio åren har kubikmeterpriset för skog i vår region legat på mellan 420 och 490 kronor. Förra året landade den på 570 kronor, alltså en rejäl uppgång.

Enligt Tom Wistrand beror det på att det i de östra delarna funnits några aktörer som varit beredda att betala väldigt högt för skog.

– De har varit heta på att köpa och absolut velat förvärva skog. Min känsla är att det skiljer sig lite i Örebro län. Här ligger det genomsnittliga priset lägre än i regionen som helhet, men det är ändå en stabilt uppåtgående marknad.

I Sverige som helhet är säljarens medelålder 69 år och köparens 52. Av alla säljare är nästan 45 procent kvinnor, men av köparna är enbart drygt 20 procent kvinnor.

– Vi har en hög medelålder på skogsägarna i länet och de har varit lite mer försiktiga med att lämna skog till försäljning under året som gått och velat avvakta för att se vad som händer med coronan, säger Tom Wistrand.

Spalt 1:1

Spalt 1:1 Mobil

Från klippdockor till spypåsar i årets tredelade utställning

Att sommarens utställningar skulle innehålla papper var självklart, men att det skulle bli både inköpslistor, klippdockor, spypåsar och tredimensionella figurer var det nog inget de anade från början.

Högsta betyg till Lilla hotellet

För andra året i rad har besökarna på Lilla hotellet i Nora gett boendet allra högsta betyg.

Stjernsund satsar på parken

På lördag invigs Stjernsunds slotts nya orangeri där besökarna med lite tur även kan få se en agave i full blom. – Det är väldigt ovanligt att den blommar, jag har aldrig varit med om det tidigare, säger Elisabeth Lagerström, tillsyningsman på Stjernsunds slott.

Miljoner dränkta runt Kvismaren

Ett stort antal lantbrukare berörs av vattendränkta åkrar runt Kvismaren. Det handlar om miljontals kronor i förlorade intäkter. Nu lyfts frågan till Jordbruksverket.
Foto: Arkiv: Ann-Louise Larsson

Mer dagvård för pengarna i Lindesberg

Utvärderingen är nu klar efter att jouren för ortoped/kirurgi stängdes på Lindesbergs lasarett. Den visar att vården inte försämrats eller att belastningen på ambulansen ökat.

Det var den 28 september 2020 som jouren för ortoped och kirurgi stängdes nattetid vid Lindesbergs lasarett.

Många var kritiska till beslutet och ansåg att det skulle innebära en kraftig försämring för patienterna och inte ge den besparing på tre miljoner som var planen.

– Uppföljningen visar att vi nått syftet med förändringen. Den relativt outnyttjade jourtiden på natten har styrts om till arbetstid på dagen, utan att farhågorna om stora negativa bieffekter har besannats, säger Karin Sundin i pressinfo.

Enligt samma info finns inget i uppföljningen som visar att den medicinska kvaliteten i omhändertagandet har påverkats negativt och det går inte att se något samband mellan jourförändringen och tid för väntan på ambulans.

Sebastian Cehlin, M, ledamot i hälso- och sjukvårdsnämnden, har regelbundet fått ta del av månadsuppföljningarna sedan förändringen infördes. Runt 90 fler ambulanskörningar har gjorts under mätperioden, jämfört med de senaste åren.

– Vi oroas över att ambulansens responstid på prio-1-larm har försämrats. Det har skett i hela länet, och neddragningen av jouren har inte gjort det bättre.

– Vi måste försöka hitta andra lösningar och fundera över hur länsbor i norra länsdelen ska kunna få hjälp med förhållandevis enkla åkommor på plats, och inte nattetid behöva åka till USÖ för en fraktur eller ett sår, säger Sebastian Cehlin.