Störningar kan vara som exempel vara nedskräpning, hög musik och bilkörande på olämpliga ställen Foto: Victor Ståhl/ Mostphotos

Droger, trafik och badplatser prio för polisarbetet

700 medborgare i Lekebergs kommun har gett synpunkter på vad polisen bör arbeta med i kommunen. Nu står det klart att droger, trafik och badplatser ska prioriteras.

Polisen och Lekebergs kommun fortsätter att samverka kring det brottsförebyggande arbetet i kommunen.

Nyligen skrev tillförordnande lokalpolisområdeschef Mats Scherp och kommunstyrelsens ordförande Johan Niklasson, C, under medborgarlöftet för Lekebergs kommun.

Medborgarlöftet grundar sig i en trygghetsundersökning gjord i höstas. Drygt 700 medborgare lämnade sina synpunkter på vilka områden de önskar att polisen och kommunen prioriterar.

Utifrån synpunkterna har polisen och kommunen enats om fyra områden som ska prioriteras de kommande två åren. Det är narkotika och droger, trafik, badplatser samt att utveckla samverkan mellan alla inblandade aktörer i Lekebergs kommun.

– Utifrån den problembild som både polisen, kommunen och medborgarna ser kommer vi nu att fokusera på de olika störningar som allmänheten drabbas av i form av högt spelande musik, epa och bilkörande på olämpliga ställen, nedskräpning och så vidare, säger Mats Scherp.

– Vi kommer också att ytterligare fokusera på bekämpning av droger,

– I och med det nya medborgarlöftet fortsätter vi vårt arbete tillsammans med polisen för att hålla Lekeberg tryggt. I vårt medborgarlöfte lägger vi fokus på förebyggande arbete och samverkan, detta för att vi ser att vi alla behöver hjälpas åt i dessa frågor, säger Johan Niklasson.