Störningar kan vara som exempel vara nedskräpning, hög musik och bilkörande på olämpliga ställen Foto: Victor Ståhl/ Mostphotos

Droger, trafik och badplatser prio för polisarbetet

700 medborgare i Lekebergs kommun har gett synpunkter på vad polisen bör arbeta med i kommunen. Nu står det klart att droger, trafik och badplatser ska prioriteras.

Polisen och Lekebergs kommun fortsätter att samverka kring det brottsförebyggande arbetet i kommunen.

Nyligen skrev tillförordnande lokalpolisområdeschef Mats Scherp och kommunstyrelsens ordförande Johan Niklasson, C, under medborgarlöftet för Lekebergs kommun.

Medborgarlöftet grundar sig i en trygghetsundersökning gjord i höstas. Drygt 700 medborgare lämnade sina synpunkter på vilka områden de önskar att polisen och kommunen prioriterar.

Utifrån synpunkterna har polisen och kommunen enats om fyra områden som ska prioriteras de kommande två åren. Det är narkotika och droger, trafik, badplatser samt att utveckla samverkan mellan alla inblandade aktörer i Lekebergs kommun.

– Utifrån den problembild som både polisen, kommunen och medborgarna ser kommer vi nu att fokusera på de olika störningar som allmänheten drabbas av i form av högt spelande musik, epa och bilkörande på olämpliga ställen, nedskräpning och så vidare, säger Mats Scherp.

– Vi kommer också att ytterligare fokusera på bekämpning av droger,

– I och med det nya medborgarlöftet fortsätter vi vårt arbete tillsammans med polisen för att hålla Lekeberg tryggt. I vårt medborgarlöfte lägger vi fokus på förebyggande arbete och samverkan, detta för att vi ser att vi alla behöver hjälpas åt i dessa frågor, säger Johan Niklasson. 

Spalt 1:1

Spalt 1:1 Mobil

Coronaåret som vi aldrig glömmer

Anna har tagit hand om de riktigt svårt covid-sjuka. Hon har själv varit sjuk och blir arg när människor inte följer de enklaste råden. Ingrid har hållit sig isolerad ett helt år och längtar efter både barnbarn och vaccin. Ett år har gått sedan covid drog in över vårt län.

Naturens teater en raritet för länet som kämpar ekonomiskt

Nästan tusen personer sökte sig till första svanhelgen i Tysslinge trots skidVM. Naturens teaters huvudsponsor har hoppat av men de kunde öppna i helgen tack vare bidrag från privatpersoner.

Astrofototävling – rymden är motivet för alla rymdälskare

Rymdstyrelsen arrangerar en astrofototävling för alla rymdälskare. Mörka, klara natthimlar och norrsken är favoritmotiv. Men tävlingens jury hoppas på kreativitet också.

Matsmart flyttar till Örebro – nytt lager ger 100 nya jobb

E-handelsföretaget Matsmart, som säljer mat via nätet, flyttar sitt centrallager från Katrineholm till Örebro. Ett nytt helautomatiskt lager ska byggas.
Nu ska Laxå kommun arbeta för att få bort avfallet i Röfors. Foto: Arkiv: Sofie Isaksson

Laxå kommun ska ta hand om avfallet i Röfors

Laxås politiker har beslutat att kommunen ska ta ansvar för avfallet i Röfors. Positivt tycker konkursförvaltaren. Troligen kommer det osorterade avfallet att flyttas till Mosjötippen.

Förra veckan beslutade politikerna i Laxå kommunstyrelse att arbeta för att ta bort avfallshögarna i Röfors. Beslutet togs utifrån ett förslag som kommunchef Harry Lundin skrivit.

Enligt information på kommunens hemsida är det mest troliga alternativet att det osorterade avfallet transporteras till Mosjötippen för siktning/sortering. ”Av störningsskäl vill vi inte sortera/sikta material på plats i Röfors” skriver kommunen vidare.

Nerikes brandkår har krävt att konkursboet efter Miljöåtervinning i Röfors ska mäta temperaturerna i högarna, så det inte finns risk för självantändning. Enligt kommunens hemsida ska sådan mätutrustning installeras denna eller nästa vecka. Kommunens servicelag ska även kontrollera området varje dag. Nya prover är också tagna på den så kallade svarta massan.

– Som konkursförvaltare är jag positiv till att kommunen agerar i frågan. Eftersom konkursboets handlingsutrymme är begränsat av tillgångarna i konkursboet och då dessa inte räcker till för att täcka mer än en bråkdel av kostnaderna för omhändertagandet, så måste någon annan aktör agera, säger Robert Asplund, konkursförvaltare.

– Några andra aktörer än Laxå kommun, som har förmåga och incitament att agera för att hitta en lösning, finns som jag ser det inte och det är glädjande att kommunen redan nu gjort samma analys.