Låt eleverna själva välja mjölk eller vatten!

Att Karlskoga kommun använder miljöskäl för att plocka bort mjölken på gymnasierna är för oss en gåta och kanske beslutet delvis bottnar i okunskap?

De senaste åren har mjölken fått mycket stryk i debatten, men nu börjar det svänga. Bara senaste veckan kom forskningsrapport som visar att om ammande kvinnor som dricker mjölk, minskar risken markant för att barnet drabbas av olika matallergier. Vidare säger forskningen att mjölkproteiner är bra för hjärnans utveckling och för inlärningen hos växande barn, vilket är känt sen tidigare. Man kan fundera på om gymnasieelever hör till den kategorin, men många ungdomar som går på Möckelgymnasierna satsar hårt på sina idrotter.

Både Svenska hockeyförbundet och Svenska Fotbollsförbundet rekommenderar spelarna att efter varje träning/match dricka mjölk eller drickyoghurt för att fylla på kroppens behov av protein. Det är allmänt viktigt för alla idrottande ungdomar att äta rätt mat, av god kvalité där, är mjölken en del av de måltiderna. Mjölk innehåller 18 av 21 näringsämnen som vi behöver dagligen.

Att kon skulle vara en ”miljöbov” håller också på att ändras. De senaste rönen är att betande djur bidrar till att minska koldioxidhalten i luften. (SVT Vetenskapens värld). När gräset växer så binds mycket kol som sedan brukas ned i jorden och höjer mullhalten. Vilket är viktigt för framtida generationer, så att de kan fortsätta odla på åkermarken och inte utarma den. Våra kor omvandlar gräset till mjölk och av mjölken får vi andra mejeriprodukter.

I de här bygderna, Karlskoga/ Degerfors är våra jordarter mest lämpade för att odla gräs. Vi kan inte konkurrera i odling av vegetabilier, utan vi tar hjälp av kon att få fram högkvalitativa livsmedel. Dessutom är den biologiska mångfalden i många fall helt beroende av våra betande kor.

I våra kommuner så är det åtta stycken gårdar som har mjölkkor. Alla vi levererar till Arla. Arla har mycket ambitiösa klimatprogram för att ytterligare minska koldioxidutsläppen, till exempel används sedan flera år fossilfria bränslen i alla transporter. Dessutom skapar våra gårdar arbetstillfällen, eftersom flera av gårdarna har anställda samt att våra gårdar har behov av annan service av övriga näringslivet. En bonde genererar i snitt ytterligare åtta jobb.

Det är tråkigt om kommunerna väljer att vända ryggen mot denna lokala produkt och dessa företag!

Per-Olof Södergren, LRFs kommungruppsordförande i Karlskoga,

Morgan Bråtner, LRFs kommungruppsordförande i Degerfors