Klimatbudget rätt väg för Örebro kommun

Sitter i soffan och har precis sett en del av dokumentären Greta. I den ställer barnen själva frågan varför ingen annan har drivit frågan om klimatet. Jag som precis passerat fyrtio håller med, samtidigt som klimatet och kunskapen därom, har förändrats snabbare än vi trodde.

När jag var barn sorterade vi tidningar hemma, slängde färgade och ofärgade flaskor i återvinningen eller samlade in pengar för att köpa några hektar med regnskog. Då trodde vi att vi räddade jorden.

Det var då det. Greta tog frågan till nya nivåer. Idag drivs klimatfrågan av medborgare, näringslivet och det offentliga, över hela jordklotet.

I Örebro kommun finns ett uppdrag att skapa en klimatbudget. Syftet med en klimatbudget är att få en bättre totalbild av det utsläppsutrymme och de utsläppsområden som kommunen har att förhålla sig till inom sina verksamheter. Klimatbudgeten ska gälla hela den geografiska kommunen, och hänsyn tas även till hur och vad vi konsumerar, genom att beräkna konsumtionsvarors totala koldioxidutsläpp i hela kedjan, från produktion till konsumtion.

En klimatbudget anses idag vara det enda vetenskapliga verktyget för att räkna ut hur mycket utsläppen måste minska för att världen ska nå Parisavtalets mål. Där får kommunen reda på var de mest effektiva insatserna bör läggas och vilken möjlighet kommunen har att nå Parisavtalet och därmed hålla sig under en temperaturökning mellan 1,5 och 2 grader.

Jag tror att det här är det rätta verktyget. Även om kommunerna vill ställa om så vet man inte alltid i vilket halmstrå man ska dra. Genom en klimatbudget görs analyser över vilken rådighet och påverksansgrad kommunen har för att säkra att de insatser som görs verkligen ger det bästa resultatet.

I kommuner har upphandling och inköp genom åren handlat om ekonomiska ramar. Nu handlar det om flera aspekter, kraven är högre för företagen att få avtal med kommuner ur framför allt ett klimatmässigt perspektiv.

Det skapar både morot och piska. En morot för företag som redan idag utvecklar och arbetar för att skapa så klimatsmarta lösningar som möjligt och ett incitament till de som inte riktigt hängt med i omställningen än, att ställa om till en mer klimatsmart verksamhet.

Linda Larsson (C) distriktsordförande och kommunalråd Örebro