Vilka samhällsintressen anser du väger tyngst?

Åkermarken har äntligen fått ett värde för fler än ägaren/brukaren. Det är bra.

Efter torkan 2018 och pandemin 2020 så har samhällets olika institutioner vaknat till och insett att allt inte är givet. Vi har sedan 2017 även en Livsmedelsstrategi som säger att vi behöver producera mer av vår mat själva, eftersom vi kan och är bra på det. Dessa händelser sammantaget har ändå betytt att insikten och även rättsläget kring åkermarkens skydd i Miljöbalken faktiskt börjar väga något. När Kumla kommun 2018 kastade fram ett ogenomtänkt förslag till översiktsplan, så vaknade även en tämligen kraftig folkopinion till liv, och insåg det huvudlösa i förslaget.

Aktuellt just nu är förslaget till utbyggnad av speditionslokaler för flygfrakt väster om Örebro Flygplats. Här har Örebro kommun faktiskt gjort en seriös bedömning av miljöbalkens kriterier för att få exploatera åkermarken det handlar om. Där anser man att flygfrakten är ett riksintresse och att Örebro Flygplats är viktig både nationellt och internationellt. Är det så, då väger åkermarken lätt även i miljöbalkens hänseende – men är det verkligen så?

Flyget har fått sig en ordentlig knäck av coronan, framför allt persontrafiken. Frakterna går ganska normalt, men vad blir den långsiktiga effekten av pandemin? Kommer vi att återgå till det normala, eller vad är det nya normala? Klimatfrågorna är heta trots pandemin och hur rimmar ökad flygfrakt med klimatproblemen?

Dessa avvägningar är politiska men även medborgerliga, för människor kan ibland ”rösta med fötterna”. Ska framtiden innebära en ökad e-handel med billig kinesisk import, eller har vi kommit över billighetssyndromet och kan tänka oss att kvalitetshandla i stället (gäller även mat)? Jag liksom många andra ställer mig dessa frågor, och har inte svaret. Eftersom svaret ligger i framtida handlingar så är det påverkbart. De avvägningar och beslut vi tar idag ger efterverkningar i framtiden, så därför är frågan om utbyggnad av flygfrakten en viktig fråga idag. Åkermark för framtida matförsörjning, eller lokaler för effektiv hantering av importerade varor. Vi kanske behöver båda? Problemet kanske är att flygplatsen ligger på fel ställe?

Att jag och LRF röstar för åkermarken är inte konstigt, men hur gör politikerna? Här är det viktigt att alla medborgare som vill ta ansvar för en hållbar framtid, funderar och tar ställning. Frågan är större än framtiden för 40 hektar åkermark.