Tack för allt ni gjort – världen vore inte den samma utan er!

Med den här texten vill vi tacka alla som arbetar inom vård och omsorg, dag som natt, helg som vardag, julafton som ramadan. Vi vet att världen inte vore densamma utan er. Hur skulle samhället fungera om det inte fanns människor som varje dag lägger ner både kropp och själ för att hjälpa? Som ger så mycket till vårt samhälle men som ofta tyvärr kan verka osynliga.

Jobbet kan verka lätt och det finns en uppfattning om att vem som helst kan utföra detta arbete. Det är när man blickar in i verksamheten som det uppdagas att det är så mycket mer. Det ska samordnas med tider och både personalen och vårdtagarna ska känna sig trygga. Kontinuitet ska upprätthållas, tider ska passas och man ska ha kunskap för att både använda liftar och hålla koll på mediciner. Man ska laga mat, diska och kunna hantera olika former av demens. Och inte minst prata och vara en social kontakt för vårdtagaren. För många behöver prata, man får trösta och lyssna. Detta har uppdagats speciellt nu utifrån den pågående pandemin. Utifrån Covid-19 har 2020 varit ett år fyllt av ytterligare utmaningar för personalen inom vård och omsorg. 

Politiken har ställt om och har haft möten på distans under en stor del av 2020. En effekt av detta är att kostnader som ofta kommer med fysiska möten nu inte använts som budgeterat. Därför har Hemvårdsnämnden och Vårdboendenämnden enhetlig fattat beslut om att använda delar av överskott i nämndanslaget till en julkorg för varje enhet inom vård och omsorg.

Stort tack för allt ni gjort i år, ert ihärdiga arbete med att säkerställa en trygg och säker vård för Örebros seniora medborgare ska inte glömmas.

Fisun Yavas (S) – Ordförande Hemvårdsnämnden Christina Håkansson (KD) – Vice Ordförande Hemvårdsnämnden Börje Gustafsson (C)– Ledamot Hemvårdsnämnden Gunhild Wallin (C) – Ordförande Vårdboendenämnden Jenny Thor (S) – Vice ordförande Vårdboendenämnden Erica Gidlöf (KD)– Ledamot Vårdboendenämnden