När stödbehovet ökar – sänker kommunerna sina bidrag

I en tid av otrygghet, då allt fler blir permitterade, arbetar och går i skolan hemifrån etc., ökar antalet stödsökande utsatta för våld i nära relation kraftigt på Brottsofferjouren i Örebro län. För många utsatta är arbetsplatsen eller skolan den enda fristaden man har och om den försvinner kan man vara helt utelämnad till sin partner eller någon annan närstående, som gör en illa. De kan ta lång tid att bygga upp en raserad självkänsla och man behöver många gånger mycket stöd för att inse att våldet inte är sitt eget fel utan alltid förövarens.

Vi ser även en tydlig ökning av hjälpbehovet när man blivit utsatt för bedrägeri. Vi sitter allt mer framför våra skärmar och lever i mångt och mycket våra liv med hjälp av datorer. Via datorn arbetar vi, handlar mat och kläder, betalar våra räkningar, dejtar, umgås med vänner och familj, ja listan kan göras lång. Detta är inte något som inte bedragarna känner till och det blir naturligtvis en arena för dem på deras brottsbana. Men vi ser även att bedragarna i allt större utsträckning ger sig på våra äldre och lurar av dem deras tillgångar och där tycks det bara vara fantasin som sätter gränser.

Vi vet att alla människor reagerar på många olika sätt då de blir utsatta för brott, det som för en person blir en störning i vardagen blir för en annan person en personlig katastrof. Men när den sker i hemmets trygga vrå så drabbas man oftast oerhört svårt. Kränkningen av den personliga integriteten upplevs många gånger så stark att all trygghet är som bortblåst. Det kan många gånger vara oerhört traumatiskt och svårt att ta sig ur en våldsam relation eller söka hjälp när man varit utsatt för bedrägeri och när man väl söker hjälp, ska hjälpen finnas där!

Hos oss på Brottsofferjouren arbetar vi hårt för att alla som på något sätt drabbats av brott ska få den hjälp, stöd och rådgivning som de behöver. Kontakten med oss är alltid gratis oavsett om vi hjälper vid ett tillfälle eller under mycket lång tid. För att vi ska ha möjlighet att fortsätta ge stöd och hjälp till dem som drabbats av brott behöver vi en trygg ekonomisk grund att stå på. Kommunerna har en tuff ekonomisk situation och många av dem har dragit ner på sina bidrag till Brottsofferjouren. Men det är viktigt att komma ihåg att de har en skyldighet att värna och ta hand om sina kommuninvånare när de drabbas av brott och inte skära ner i den hjälp som finns.

Det är oerhört viktigt att vi alla, politiker, myndighetspersoner, medmänniskor m fl. engagerar oss gör vad vi kan för att ge en hjälpande hand till de som blivit utsatta för brott, blivit vittne till brott eller är anhörig.

Detta är INTE en tid för neddragningar för en av de mest utsatta grupperna i vårt samhälle – de brottsdrabbade! Detta är en tid då vi alla ska stå eniga och hjälpa dem som har det svårt!

Brottsofferjouren Örebro län, Ingela Eriksson, samordnare