Arbete är förutsättningen för välfärd

Centerpartiet vill ha ett mer företagsamt län där vi tar tillvara länsbornas vilja att utvecklas. Där de kan förverkliga sin kreativitet och där företag kan växa och jobb skapas. Arbete är förutsättningen för välfärd och företagsamhet är vägen till jobb.

Detta var en av grundpelarna när Centerpartiet senast gick till val regionalt. Stora delar av företagsamheten har nu mött problem under pandemin. Därför är det en självklarhet att vi agerar utifrån Region Örebro läns ansvar för det regionala företagsklimatet. När vi nyligen fastställde den regionala tillväxtnämndens budget tog vi flera beslut för att ge bättre skjuts på företagsamheten i länet. För att ge extra stimulans har nämnden beviljats fem miljoner kronor extra utöver sitt gamla anslag på 143 miljoner.Stora insatser har gjorts nationellt, både för att överbrygga pandemins akuta verkningar men också för att stimulera en snabb återhämtning. Insatser har också gjorts från Region Örebro län. Vi ser nu en möjlighet att göra en extra insats i länet, för att bidra till en kick-start för länets näringsliv.

Arbetslösheten stiger där ungdomar och tidigare långtidsarbetslösa är särskilda riskgrupper. Därför är det viktigt att satsa på utbildning på folkhögskolor, som regionen har ansvar för och som är oerhört viktiga i den här tiden.Bland de saker vi satsar på märks:- Besöksnäringen för kompetensutveckling inom digitalisering
Digitalisering små och medelstora företag/ hållbar omställning
– Stöd till arbetet vid Örebro universitet med artificiell intelligens för affärsutveckling
– Almi Mälardalen extra medel
till företagsrådgivning på grund av corona.
– Driftsstöd Agro Örebro så att verksamheten kan permanentas till stöd för att skapa mervärden inom den gröna sektorn
– Digital kulturutveckling för ökad förmåga att nå hela länet, nya grupper.
– Vuxenutbildning, stöd till digitalisering av länets vuxenutbildningar.För övrigt är det glädjande att den gröna sektorn ses som en viktig del av näringslivet i ett regionalt perspektiv. Färdriktningen är att uppnå en cirkulär ekonomi, där vi lever efter devisen bruka i stället för att förbruka. Detta innebär att vi ökar förutsättningarna för att hela länet ska leva.

Torbjörn Ahlin (C), regionråd