Brott mot de mänskliga rättigheterna

En familj med tre minderåriga barn kom till Örebro som flyktingar 2015, från Syrien. Strax därefter dog pappan i familjen och är nu begravd i Örebro. Mamman och de tre barnen, som alla fortfarande är under 18 år, betraktar Sverige som sitt hem. Barnen har hela tiden gått i skola, har rotat sig och vill gå klart sin utbildning tillsammans med sina vänner.

Mamman är född i Egypten, men har lite eller ingen kontakt med släktingar där.

Nu har familjen, efter fem år, fått ett utvisningsbeslut till Egypten. Ett land som de tre barnen aldrig satt sin fot i. Detta under en pågående pandemi.

Sedan april 2017 råder undantagstillstånd i Egypten. Ur Utrikesdepartementets rapport från juni 2019, ”Egypten – mänskliga rättigheter, demokrati och rättsstatens principer” finns förfärande information att läsa om utbredda sexuella trakasserier som inte lagförs, våldtäkt och våld i hemmet är inte kriminaliserat. Egypten hänvisar till att nationell lagstiftning vilar på islamisk lag och därför kan inte diskriminering av kvinnor motverkas fullt ut. Kvinnor som i sociala medier klagat på sexuella trakasserier har arresterats.

Till detta land ska Sveriges feministiska regering skicka en ensamstående mamma med tre barn, som inte har något nätverk i landet och som dessutom har konverterat till kristendom.

Enligt samma rapport åsidosätts barns rättigheter, både i praktiken och konstitutionellt. Våld mot barn är vanligt förekommande. Barnarbete förekommer bland de barn som inte har gått ut grundskolan. En av fem kvinnor mellan 20 och 24 år har gift sig när de var barn.Till detta land skickar Sverige, som har skrivit under barnkonventionen, tre barn som inget annat vill än att gå kvar i skolan i Sverige.

Sveriges migrationslagar är som de flesta vet föremål för förändring. Om asylsökande inte har skäl att stanna i Sverige enligt gällande bestämmelser, är en sak. Men har Sverige av den anledningen inget ansvar alls för vart de utvisar de asylsökande?  Jag har inte läst migrationsverkets beslut. Jag har inte bildat mig en uppfattning huruvida mamman är trovärdig i sin berättelse eller ej. Men jag har läst rapporter om tillståndet i Egypten. Och konstaterar att både Egypten och Sverige, med detta agerande, bryter mot de grundläggande mänskliga rättigheterna.

Helena Vilhelmsson, (C) riksdagsledamot