Det är inte klart exakt när vaccinering kan starta. Foto: Mostphotos

Vaccinering mot covid på fem platser

Region Örebro län planerar för covid-vaccinationer på fem platser i länet. För att minimera belastningen på befintlig vård blir det i externa lokaler.

Nu är det klart att vaccination mot covid-19 i huvudsak kommer ske på fem platser: två i Örebro samt i Lindesberg, Karlskoga och Hallsberg.

I Lindesberg blir det i Libos före detta kontor på Banvägen. I Karlskoga blir det i Transcoms före detta lokal på Skrantahöjdsvägen. I Örebro är det klart med Prologgatan 3 i Boglundsängen. Planen är också att kunna använda Conventum arena. I Hallsberg pågår fortfarande arbetet med att hitta en lämplig lokal.

– Vi vill ha ett fåtal centrala lösningar för att få en så optimal hantering av vaccinet som möjligt, säger Stellan Johansson, utvecklingsledare i Region Örebro län, i pressinformation.

De som ska vaccineras först är personer som bor på särskilda boenden för äldre eller har hemtjänst, personal som arbetar nära personer på äldreboenden och inom hemtjänsten samt vuxna som bor tillsammans med personer som har hemtjänst.

Lokalerna ska vara redo att tas i bruk i mitten av januari. När vaccinationerna kan starta beror på när vaccinet finns tillgängligt.