Var tionde hem saknar fungerande brandvarnare

Var tionde hem saknar ett av de viktigaste brandskydden. Nämligen en fungerade brandvarnare.

Med kampanjen Aktiv mot brand, som startar på Brandvarnardagen 1 december, vill MSB, Myndigheten för samhällsskydd och beredskap tillsammans med samarbetspartners öka kunskapen om brandskydd i hemmet.

”Vi behöver testa brandvarnaren en gång i månaden. Brandvarnare kan ge dig den extra minut du behöver för att rädda liv, varna andra, larma eller släcka”, säger Anders Lundberg, brandingenjör på MSB.

December är de levande ljusens högtid. Trots en ökning av ljusrelaterade bränder inträffar ändå klart fler spis-och eldstadsrelaterade bränder under december. På Brandvarnardagen 1 december drar därför kampanjen Aktiv mot brand igång. Kampanjens målsättning är att få fler människor att testa sin brandvarnare och att ha fungerande brandskyddsutrustning hemma. Kampanjen är ett samarbete mellan myndigheter, försäkrings-, bostads- och brandskyddsbranschen samt kommunernas räddningstjänster.

Statistik för 2019 som rör bostadsbränder:

År 2019 larmades räddningstjänsten till nästan 6 500 bostadsbränder och 3 800 orsakade någon form av skada. 360 av bostadsbränderna som orsakade någon form av skada inträffade under december 2019. Drygt en tredjedel av bostadsbränderna som orsakade skada startade i köket och då oftast på spisplatta eller häll. Vid minst var fjärde bostadsbrand som räddningstjänsten larmades till och som orsakade skada saknades brandvarnare. Bostadsbränder är vanligast på eftermiddagar och kvällar. År 2019 var toppen mellan klockan 15 och 19. Under 2019 omkom 64 personer till följd av brand i bostad enligt preliminära siffror.

”Varje år startar cirka 24 000 bostadsbränder och räddningstjänsten behöver rycka ut till ungefär 6 000 av dessa. Genom lämpligt placerade och fungerande brandvarnare ökar chansen att upptäcka en brand i ett tidigt skede. Har man dessutom fungerande släckutrustning hemma så har man möjlighet att själv släcka branden när den fortfarande är liten”, säger Anders Lundberg.

”Det är säkert fler än 88 procent som har en brandvarnare hemma. Men om brandvarnaren ska göra någon nytta vid en brand så ska den sitta i taket och den måste fungera. Kolla var du har din brandvarnare nu och byt batteri eller brandvarnare om den inte piper när du trycker in knappen några sekunder”, säger Anders Lundberg.

”Aktiv mot brand” är en nationell kampanj som ska bidra till att öka människors kunskaper och motivera dem att ta ett aktivt, personligt ansvar för det egna brandskyddet.Kampanjen är ett samarbete mellan Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, Brandskyddsföreningen, BrandvarnareGruppen, SABO Sveriges allmännyttiga bostadsföretag Sveriges Allmännytta, Svensk Försäkring, Fastighetsägarna Sverige, kommunala räddningstjänsterna, Sveriges Skorstensfejaremästares Riksförbund och Föreningen Sveriges Brandbefäl.

”Aktiv mot brand” MSB, Myndigheten för samhällsskydd och beredskap