Antalet smittade i länet planar ut

Antalet nya fall av covidsmittade i Örebro län har planat ut de senaste veckorna. Det berättade smittskyddsläkare Gunlög Rasmussen vid tisdagens regionala presskonferens.

Förra veckan kunde Region Örebro län räkna in 1 200 nya bekräftade fall av codivsjuka i länet. Det innebär, enligt smittskyddsläkare Gunlög Rasmussen, att antalet tydligt stannat av från vecka 39 till vecka 45.

– Vi ligger nu på en platå. Vi tror att de nya allmänna råden har gett effekt.

Mer än hälften av de smittade är mellan 20 och 49 år, men enbart 100 i gymnasieåldern, det vill säga mellan 16 och 19 år.

– Vi har inte sett en ökning i denna grupp de senaste veckorna. Den smitta vi ser bland elever är spridd mellan olika klasser och olika skolor. Det finns inte smitta i stor skala i någon enskild klass, sa Gunlög Rasmussen också.

Hon framhöll vikten av att den som är smittad gör sin del för att hjälpa till att spåra de som eventuellt kan ha blivit utsatta.

– Smittspridning sker främst inom arbete, inom vård- och omsorg, inom skolor samt på idrottsutövningar. Däremot inte i samma utsträckning på fester som vi såg tidigare.

– Vi har fortfarande en allvarlig situation i Sverige, och antalet sjuka behöver planas ut. Därför förlängs de allmänna råden fram till den 13 december, sa Rasmussen också.

Det innebär att det blir en enhetlig linje över hela landet, och att vi därefter kommer att få enhetliga råd och rekommendationer som gäller över jul- och nyårhelgerna.

– Om alla tänker på kärnan blir det lätt att veta hur man ska agera i varje situtaion: träffa så få människor som möjligt och håll avstånd.

I Örebro län vårdas just nu sex covidpatienter på IVA, 31 patienter finns inom vanlig covidvård och sju är misstänkt sjuka. Inom länets tolv kommuner finns nu 100 personer på särskilda boenden som är smittade.

Spalt 1:1

Spalt 1:1 Mobil

Allt fler idrottsföreningar ska dela på skötselbidrag

Antalet föreningar i Örebro kommun som söker skötselbidrag för sina anläggningar har ökat fem år i rad. Samtidigt har summan de ska dela på legat stilla länge och i år får 19 föreningar sänkt nivå. Hampetorp Odensbackens IF tappar mest, både procentuellt och i kronor, medan Latorp, med ny konstgräsplan,…

Närtrafiken dröjer – pandemin påverkar

I december togs beslut om att införa Närtrafik i hela länet. Nu pågår planeringen. På grund av pandemin är det fortfarande oklart när den kommer att kunna starta.

MC-klubb bygger mobil scen

Det blir Network MC som kommer stå som ansvarig för den mobila scen som "Förnya Odensbacken" fått pengar till.

Tungt avfall från Röfors sorteras nu i Hallsberg

Nu är arbetet med att forsla bort och sortera Röforsavfallet i full gång. Ännu har inget farligt hittats men materialet är tyngre än vad någon tidigare trott.

Metallsök gav guldfynd i Husby

I höstas var det Hassle - i helgen var det Husby. Metallsökarna fortsätter att leta föremål i Glanshammarstrakten. En guldring hittades denna gång och en ny sökning är redan inbokad till i höst.