Antalet smittade i länet planar ut

Antalet nya fall av covidsmittade i Örebro län har planat ut de senaste veckorna. Det berättade smittskyddsläkare Gunlög Rasmussen vid tisdagens regionala presskonferens.

Förra veckan kunde Region Örebro län räkna in 1 200 nya bekräftade fall av codivsjuka i länet. Det innebär, enligt smittskyddsläkare Gunlög Rasmussen, att antalet tydligt stannat av från vecka 39 till vecka 45.

– Vi ligger nu på en platå. Vi tror att de nya allmänna råden har gett effekt.

Mer än hälften av de smittade är mellan 20 och 49 år, men enbart 100 i gymnasieåldern, det vill säga mellan 16 och 19 år.

– Vi har inte sett en ökning i denna grupp de senaste veckorna. Den smitta vi ser bland elever är spridd mellan olika klasser och olika skolor. Det finns inte smitta i stor skala i någon enskild klass, sa Gunlög Rasmussen också.

Hon framhöll vikten av att den som är smittad gör sin del för att hjälpa till att spåra de som eventuellt kan ha blivit utsatta.

– Smittspridning sker främst inom arbete, inom vård- och omsorg, inom skolor samt på idrottsutövningar. Däremot inte i samma utsträckning på fester som vi såg tidigare.

– Vi har fortfarande en allvarlig situation i Sverige, och antalet sjuka behöver planas ut. Därför förlängs de allmänna råden fram till den 13 december, sa Rasmussen också.

Det innebär att det blir en enhetlig linje över hela landet, och att vi därefter kommer att få enhetliga råd och rekommendationer som gäller över jul- och nyårhelgerna.

– Om alla tänker på kärnan blir det lätt att veta hur man ska agera i varje situtaion: träffa så få människor som möjligt och håll avstånd.

I Örebro län vårdas just nu sex covidpatienter på IVA, 31 patienter finns inom vanlig covidvård och sju är misstänkt sjuka. Inom länets tolv kommuner finns nu 100 personer på särskilda boenden som är smittade.