Antalet smittade i länet planar ut

Antalet nya fall av covidsmittade i Örebro län har planat ut de senaste veckorna. Det berättade smittskyddsläkare Gunlög Rasmussen vid tisdagens regionala presskonferens.

Förra veckan kunde Region Örebro län räkna in 1 200 nya bekräftade fall av codivsjuka i länet. Det innebär, enligt smittskyddsläkare Gunlög Rasmussen, att antalet tydligt stannat av från vecka 39 till vecka 45.

– Vi ligger nu på en platå. Vi tror att de nya allmänna råden har gett effekt.

Mer än hälften av de smittade är mellan 20 och 49 år, men enbart 100 i gymnasieåldern, det vill säga mellan 16 och 19 år.

– Vi har inte sett en ökning i denna grupp de senaste veckorna. Den smitta vi ser bland elever är spridd mellan olika klasser och olika skolor. Det finns inte smitta i stor skala i någon enskild klass, sa Gunlög Rasmussen också.

Hon framhöll vikten av att den som är smittad gör sin del för att hjälpa till att spåra de som eventuellt kan ha blivit utsatta.

– Smittspridning sker främst inom arbete, inom vård- och omsorg, inom skolor samt på idrottsutövningar. Däremot inte i samma utsträckning på fester som vi såg tidigare.

– Vi har fortfarande en allvarlig situation i Sverige, och antalet sjuka behöver planas ut. Därför förlängs de allmänna råden fram till den 13 december, sa Rasmussen också.

Det innebär att det blir en enhetlig linje över hela landet, och att vi därefter kommer att få enhetliga råd och rekommendationer som gäller över jul- och nyårhelgerna.

– Om alla tänker på kärnan blir det lätt att veta hur man ska agera i varje situtaion: träffa så få människor som möjligt och håll avstånd.

I Örebro län vårdas just nu sex covidpatienter på IVA, 31 patienter finns inom vanlig covidvård och sju är misstänkt sjuka. Inom länets tolv kommuner finns nu 100 personer på särskilda boenden som är smittade.

Spalt 1:1

Spalt 1:1 Mobil

Kristina Ellmén, en av tre platschefer på Conventum, visar hur personen som ska vaccineras kommer att få sitta i ett eget bås, där två personer arbetar med registrering och vaccinering. Foto: Cathrine Gustavsson
Inger Nordin Olsson, regional vaccinationssamordnare covid-19, säger att de är redo och att det nu enbart handlar om att regionen får leveranser.
Ordningsvakter kommer att finnas vid alla vaccinationsplatser för att hålla koll på hur många som får komma in.

Alla vaccinationsplatser öppna

Denna vecka öppnar alla platser i länet där det ska gå att få vaccin mot covid-19. Fortfarande är det kommunernas hälso- och sjukvårdspersonal som får boka tider, och det är tillgången på vaccin som styr.

25 vaccinationsbås på Conventum, åtta på Boglundsängen, 18 bås i Karlskoga och 14 bås både i Lindesberg och i Hallsberg. De fem platserna i länet där vaccineringen ska kunna utföras är nu klara.

– Tillgång på vaccin styr helt hur mycket vi kan öppna respektive mottagning, säger Stellan Johansson, regional projektledare för vaccinationerna.

Vid vaccineringen är alltid två personer med. En som sköter administrationen och noga registrerar vaccinets batch-nummer, samt en som vaccinerar.

– Vi har även tillgång till läkare och ett akutrum med syrgas, berättade Kristina Ellmén, platschef på Conventum.

De tider som nu finns möjliga att boka är enbart riktade till kommunernas hälso- och sjukvårdspersonal.

– Vi fördelar ut de doser vi har och tiderna gick åt snabbt, säger Inger Nordin Olsson, regional vaccinationssamordnare covid-19, som kunde berätta att fram till i fredags hade 5 200 doser lämnats ut i länet.

Uppgifterna förra veckan om en nedgång av leverans från Pfizer påverkar även Örebro.

– Vi hanterar denna vecka men kommer behöva hålla igen nästa, säger Inger Nordin Olsson.

Ännu är alla register och system inte igång för att det nationella vaccinationsregistret ska fungera, men enligt Nordin Olsson är det på gång.

Exakt när personerna i fas 2, det vill säga de över 70 år, kommer kunna boka tider vet de ansvariga inte i nuläget.

– Vi kommer sannolikt att lägga ut tider veckovis, men det kommer inte gå att boka hur långt i förväg som helst. Vi kommer försöka hålla en prioordning men samtidigt hänger det på allmänhetens sinne för lojalitet, säger Stellan Johansson.

Från vissa håll finns uppgifter om att vårdpersonal tackat nej till vaccin, men Inger Nordin Olsson har i nuläget inte hört om något liknande för vårt län.

– Vi följer debatten. Jag hänvisar alltid till den rådande situationen som samhället står i. Jag fokuserar hellre på det och önskar stärka de som vill vaccinera sig, säger Inger Nordin Olsson.

Det cirkulerar oriktiga uppgifter om vaccinet, främst på sociala medier. Vad gör ni angående det i Örebro län?

– Vi jobbar tillsammans med kommunikationsavdelningen för att förmedla klar och tydlig fakta, ett skarpt budskap byggd på vetenskapen utifrån den situation vi har nu.

På sikt kan det komma att bli fler platser för vaccinering, men det kommer att dröja.

– När vi på allvar får vaccin som är mindre känsligt och inte kräver samma kalla förvaring som detta RNA-vaccin planerar vi att öppna för vaccinering vid vårdcentraler på några enstaka orter i länet, berättar Stellan Johansson.

Uppmanar elever att inte handla på skoltid

Nu uppmanas Odenskolans elever att inte gå till Odenhallen och handla under skoltid. Orsak: risk för trängsel och ökad smittspriding i pandemitider.

Så kan du vara säker på isen

Åk aldrig ensam eller på isar du inte kan bedöma. Ha isdubbar och ombyte. Det är några viktiga råd till den som vill åka långfärdsskridskor.

Motorsågsskulptören Niklasson bygger jordglob

Motorsågsskulptören lyssnar på barnen. De har viktiga saker att säga då de tillför fantasi och inspiration. Nu är Sören Niklasson i full gång med ett nytt bygge till en naturtemapark..

Hasselfors får ny butik – utan personal

På lördag har det äntligen blivit dags att inviga den nya obemannade livsmedelsbutiken i Hasselfors. Invigningen sker klockan 12, där bland andra kommunstyrelsens ordförande Bo Rudolfsson deltar.