Nånannanismen – någon annan borde ta ansvar

Jag vet inte hur det är i andra länder men i Sverige är ”Nånannanismen” väldigt utbredd. Det framgår ofta i media och inte minst i sociala medier vad någon annan borde ha tänkt eller gjort. Eller att olika etableringar är bra, om de sker någon annanstans.

Alla är överens om att vi behöver elkraft. Många tycker vindkraft är ett miljövänligt sätt att producera el. Men många av de som är positiva till vindkraftsetablering tycker det är bra – men inte just här. Gärna etablering, men någon annanstans.

Ett annat vanligt fenomen är åsikter vid någon typ av byggnation. Jag är övertygad om att de flesta är glada när antalet innevånare ökar i en kommun. Det innebär att det blir fler barn och då behövs det byggas en ny skola eller förskola. Men då hörs ofta: ”Det borde väl alla förstå att det inte fungerar just här i vårt område”.

I politiken vet alla vem någon annan är, som naturligtvis borde gjort på ett annat sätt. Det är de politiska motståndarna. Oavsett politisk färg på de som lägger förslag. Det må vara inom regeringen, regionledningar eller kommunledningar. De politiska motståndarnas kommentarer kan sammanfattas med ”åtgärden är inte tillräcklig och den kommer för sent”.I dessa coronatider finns det hur mycket åsikter som helst om vad någon annan borde ha gjort och tagit ansvar för. Det finns massor med kommentarer på alla fel som Anders Tegnell och Folkhälsomyndigheten har gjort. Väldigt många är specialister på vad som borde gjorts av andra.

Vissa arbetsplatser fungerar inte utan fysisk närvaro. Då gör vi naturligtvis det bästa av situationen. Alla sjuka/förkylda stannar hemma och vi håller avstånd så gott det går. Men kan det vara det enda skälet till att antalet smittade i covid19 ökar så mycket nu?

Nej, jag misstänker att det beror på synen på våra privata förehavanden. Deltagande i fester, nattklubbar, restauranger, olika typer av folksamlingar. Beror ökningen i Sverige på ”Nånannanismen”?

Uppfattas folkhälsomyndighetens råd som ”Råd och anvisningar gäller någon annan, det är inte min åldersgrupp”.

Ansvaret för att följa råd och anvisningar måste gälla alla. Ska vi klara pandemin håller det inte att hänvisa till att någon annan måste ta ansvar.

Anders Lycketeg, C, Kretsordförande i Hallsberg