Inga mobiler i skolan om hälsan ska prioriteras

Det finns stöd att välja väg genom att följa beslut från Europarådet och WHO, beslut om hur mobiler och trådlös teknik påverkar hälsa och skolresultat.

Europarådet, där Sverige ingår, har 2011 i resolution 1815 gjort ett tydligt ställningstagande: ”strikt reglera skolbarns användning av mobiltelefoner på skolområdet.” ”för barn i allmänhet och speciellt i skolor och klassrum, prioritera trådbundna internetanslutningar”. ”Att inom departement och ministerier (som utbildning, miljö och hälsa) utarbeta riktade informationskampanjer till lärare, föräldrar och barn för att göra dem uppmärksamma på de särskilda riskerna med tidig, ogenomtänkt och långvarig användning av mobiltelefoner och andra produkter som avger mikrovågor.”

”Det är fråga om en mer eller mindre potentiellt skadlig icke-termisk biologisk påverkan såväl på växter, insekter och djur som på den mänskliga kroppen, även när de utsätts för nivåer som är lägre än de officiella gränsvärdena.” Försiktighetsprincipen ska tillämpas och att det skulle kunna resultera i extremt höga mänskliga och ekonomiska kostnader om man inte beaktar tidiga varningar.

WHO (IARC) har 2011 grupperat elektromagnetisk strålning i grupp 2B, möjligen cancerogen, tillsammans med bly, DDT, formaldehyd, bensin- och dieselavgaser samt svetsrök.Symtom som mobilstrålning, wifi och Bluetooth ger enligt forskarna är vanliga hos barn/ungdomar: koncentrationsproblem, huvudvärk, trötthet, sömnstörning. De varnar också för kopplingar mellan trådlös teknik och barn/ungdomar med Autism och ADHD.

Forskningen visar tydligt vad som biologiskt sker i kroppen när vi utsätts för trådlös strålning. Cellernas kalciumkanaler öppnas vilket ger upphov till fria radikaler, oxidativ stress som leder till inflammationer. Läckage uppstår i blod-hjärnbarriären så att hjärnan kan påverkas av skadliga ämnen. Blodceller klumpar ihop sig efter några minuters exponering för strålning från trådlös teknik.

Fakta och beslut förenklar att skapa en mobilfri skola, och en skola helt utan trådlös utrustning. Även läsplattor går att ansluta trådbundet genom adapters. En anpassning som måste göras om en elev eller anställd är elöverkänslig. Det är en erkänd miljörelaterad funktionsnedsättning som konstateras genom mätning av specifika biomarkörer i kroppen eller magnetkameraröntgen för att se avvikelser i hjärnan. Länder i Europa har lagstiftat om marknadsföringsförbud av trådlös utrustning till barn/ungdomar, trådbunden kommunikation i förskolor/skolor och rekommenderar höga åldrar för att använda trådlös utrustning, ofta 14-16 år.

Många har inte nåtts av informationen ovan och har inte kunnat göra ett väl underbyggt val.

Vi ser fram mot fler hälsosamma skolor med nätanslutna datorer och läsplattor. Och förstås utan mobiler i skolan.

Marianne Ketti, ordförande Elöverkänsligas Riksförbund