”Tillsammans skapar vi ett bättre liv”

”Tillsammans skapar vi ett bättre liv.”Så lyder Region Örebro läns vision. Ytterst syftar vår verksamhet till att minimera behovet av sjukvård. Detta gör vi genom folkhälsoarbete och andra förebyggande åtgärder.Till exempel är det ur hälsosynpunkt viktigt att individen har ett arbete. Arbetslöshet och ohälsa hänger ihop. Därför är regionens arbete för en hållbar tillväxt extra viktigt. Därtill kommer att en god miljö, tillgång till ett rikt kulturliv och att du som individ tillhör ett socialt sammanhang.

År 2020 har akut vänt på perspektivet. Pandemin har ökat fokuset på den vanliga tolkningen av Hippokrates gamla läkared: ”bota, lindra, trösta”. Det handlar om att agera utifrån en plötslig händelse, som man aldrig har kunnat förutse när den ska inträffa, men som man samtidigt bevisligen måste ha beredskap för.

När du läser detta har regionen för ett par dagar sen fastställt en budget för 2021. Budgeten skulle ha tagits mycket tidigare, men vi har dragit ut på arbetet för att beakta utvecklingen av pandemin och samhällsekonomin.Vi kan nu konstatera att januaripartiernas förstärkning av statsbidragen bidrar till att vi nu kan räkna upp nämndernas ramar med 2,4 procent. Den hårt ansträngda sjukvården får ett tillskott med hela 364 miljoner kronor.

Vi menar därmed att vi skapat förutsättningar för att både hantera välmotiverade löneökningar till sjukvårdspersonalen och för att minska köerna till de behandlingar som fått anstå under pandemin. Det senare beror naturligtvis också på hur coronautvecklingen artar sig framöver. – Vi ser även att vi behöver ta oss an de effekter som pandemin haft på den psykiska hälsan.

Budgeten handlar inte bara om hälsa och sjukvård. Några andra saker som jag är särskilt glad över är satsningarna på permanentat stöd till Agro Örebro, kollektivtrafiken på landsbygden, förstärkning av likviditetsstödet genom ALMI och förstärkning av stödet till civilsamhället och kulturen.

Allt detta ska bidra till att vi trots coronan skapar ett bättre liv tillsammans.

Torbjörn Ahlin (C), regionråd

Spalt 1:1

Spalt 1:1 Mobil

Mobila team ett samarbete för bättre nära vård

Centerpartiet har länge prioriterat den nära vården. Ett naturligt inslag i vad vi kallar närodlad politik.

I senaste regionvalet här i länet drev vi frågan om att utöka verksamheten med mobila team för att förstärka den nära vården. I regionens Hälso- och sjukvårdsnämnd har Centerpartiets ledamot Charlotte Edberger envetet och framgångsrikt drivit frågan om att utöka de mobila teamen.

Vad innebär då mobila team?

Mobila team bygger på samarbete mellan regionen och kommunerna. Teamen riktar sig bland annat till personer som har omfattande vårdbehov i hemmet. En poäng med detta är att patienten kan undvika egna resor till sjukvården och att en hel del sjukhusvistelse förebyggs. De mobila teamen kan också medverka till vård och rehabilitering efter hemgång från sjukhus.

Från regionens sida ingår bland annat läkare, sjuksköterskor och sjukgymnaster i de mobila teamen. Man samarbetar med den kommunala hemsjukvården där det finns bland annat sjuksköterskor, undersköterskor och arbetsterapeuter.

Det mobila teamet ska överbrygga den gränsdragning som gjordes mellan den regionala och kommundrivna vården i samband med Ädelreformen.

Antalet mobila team har utökats under det senaste året. Av allt att döma har verksamhetsformen visat sig fungera bra, både ur patientens och sjukvårdens perspektiv. Inte minst under Coronapandemin har det fungerat som ett utmärkt komplement till den traditionella vården. Det kan noteras att i årets budget för Region Örebro län är satsningen på den nära vården den högst prioriterade.

Som jag antydde i min föregående ledare så drabbades vår familj av coronapandemin. Utan att gå in på närmare detaljer kan jag säga utifrån egen erfarenhet att detta med just mobila team är en utmärkt inrättning.

För övrigt kan jag notera att vaccinleveranserna drar ut på tiden. Regionen står redo att vaccinera så snart som leveranserna kommer. Så bäste läsare, håll ut. Följ folkhälsomyndighetens rekommendationer. Covid-19 är ingen vanlig influensa. Tro mig, jag har sett det på nära håll.

Torbjörn Ahlin (C), regionråd

Vad gör du egentligen på din lediga tid?

Jag borde skriva om att coronapandemin fortfarande håller oss i sitt grepp.

Jag borde skriva något om att en förmodad rättsskandal är i görningen i Västerås tingsrätt, en företagsledare står åtalad för jaktbrott på varg. Det finns många saker jag borde skriva om.

Istället väljer jag att tolka delar av en berättelse av Thorborg Thyselius (1906-1977).

”Varför var du inte med på mötet igår?”

– Jag valde att gå ut i skogen och plocka de första blåsipporna.

”Varför var du inte med på det digitala musikkrysset förra veckan?”

– Jag satt på trappan och lyssnade på taltrasten istället.

”Varför struntade du i utomhusträningen senast?”

– Skymningen var så blå och påskliljorna hade just slagit ut.

”Och årsmötet med konstklubben, varför var du inte med där?”

–Det var fullmåne den kvällen.

”Men, du kunde väl åtminstone ha varit med på personalföreningens digitala lunch tidigare idag?”

– Jag hade inte tid, jag låg i gräset och såg hur vinden drev för molnen.

”Herregud, vad GÖR du egentligen på din lediga tid?”

– Jag lever.

Pandemin håller oss fortfarande i sitt grepp. Ledig tid och semester har mer än någonsin tidigare spenderats i vår hembygd. Friluftslivets år 2021 har fått en flygande start med en relativt lång sammanhängande vinter. Vi åker skridskor och skidor som aldrig förr, och även jag har provat att bada i en isvak.

Pandemin håller fortfarande näringslivet i sitt grepp med ibland djup, ekonomisk kris som följd. Eller rättare sagt, nu är det en saktfärdig regeringen som håller näringslivet på slak lina. Jag förbinder mig att driva regeringen till vansinne om den inte ser till att beslutade ersättningar till företag betalas ut snarast!

En rättsskandal är i antågande i Västerås tingsrätt. Åklagare med bristande bevis försöker få en person fälld för jaktbrott. Huvudvittnet har tagit tillbaka sitt vittnesmål och är istället själv misstänkt för brott. En stor del av rättssverige följer spänt frågan. Så även jag.

Nåväl, i helgen ska jag åka till närmsta forsande vattendrag och titta efter strömstaren.

Helena Vilhelmsson (C) riksdagsledamot

Berika dig själv genom att vara demokratisk

Tar vi demokratin för given?

Ordet demokrati betyder folkstyre eller folkmakt och i Sverige har vi i jämförelse med andra länder ett högt valdeltagande. Vi har det som kallas representativ demokrati, vilket i stort betyder att vi väljer vilka personer och partier som ska representera oss i riksdag, region och kommun under en mandatperiod. Besluten som tas under en mandatperiod fattas av de personer som blivit valda.

Det här är fakta som de flesta av oss vet om. Sveriges sista krig fördes mot vårt kära grannland Norge år 1814. Sedan 1921 har vi även haft allmän rösträtt då alla vuxna, även kvinnor har en ovillkorlig rätt att delta i allmänna val.

Blickar vi ut internationellt så anser sig alla nationer utom en vara demokratiska. Vi vet dock att så inte är fallet. Betydligt fler länder är odemokratiska och en del kallar sig demokratiska med viss tveksamhet. Det närmaste fallet är det land som västvärlden ansett som ledande det senaste seklet, där lyckades ändå sittande president få en liten del av befolkningen att storma landets demokratiska kärna, kongresshuset.

Vi är födda med demokrati. Väldigt få av oss ifrågasätter den men väldigt få värderar den. Många jag möter och pratar med har till och med problem med att säga sin åsikt, med rädsla för att bli politisk. Den demokratiska kärnan är ju politiken. I Sverige idag har vi många medborgare som är födda i andra länder där mänskliga rättigheter inte finns eller bara är två ord på ett papper. Många är födda i diktaturer där krig är vardag och man förföljs ifall man inte tycker och tänker som ledaren. Att då komma till ett land där stor andel av befolkningen inte vill eller orkar engagera sig, fast det både är en rättighet och en skyldighet måste nog anses konstigt.

Jag vill egentligen inte uppröra någon men att vara demokratisk måste inte betyda att du ska engagera dig politiskt utan att du kämpar för något. En fråga som berör dig, som gör dig glad, ledsen eller bara för att hjälpa någon annan. Vi har nya medborgare som inte vet hur man gör, som inte vet att det är ok att tycka och tänka som man vill. Varför inte engagera sig kring dessa personers vardag, lära känna några som kan få ta del av dina perspektiv såväl som du tar del av dennes liv? Jag tror det berikar dig!

Linda Larsson (C) kommunalråd och distriktsordförande Örebro

E-handel med lokala företag och butiker

Visst förundrades jag över att statsministern inte hade handlat på nätet. En månad efter erkännandet: Har Löfven hunnit testa digital shopping än?

En vanlig månad har 70 procent av svenskarna e-handlat, en ökning med 13 procent från föregående år och e-handeln omsatte 87 miljarder enligt Postnords ”E-barometern” 2019. Vanligast är köp av kläder, skor, skönhet- och hälsoprodukter.

Även om jag gillar digitala lösningar har jag varken köpt kläder eller skor utan begränsat mitt handlande till böcker och musik från nationella och internationella företag. Men aldrig från något lokalt/regionalt företag!

Jag gillar det personliga mötet och att handla hos mina lokala företag och butiker. Med corona har stödet till lokal handel blivit än viktigare, en ståndpunkt att bidra till det samhälle vi bor i. Trots utmanande tider kan jag se en viss renässans för lokal handel; sällan har min matvarubutik varit så välbesökt de senaste 20 åren som nu. Kanske även några konkurser hos lokala företag har fått oss att vakna.

Men sen då, när vi blivit vaccinerade: Kommer vi fortsätta handla i kommunen? Man behöver inte vara Nostradamus för att sia om att e-handeln blir än vanligare inom en mycket snar framtid.

Den stora frågan för företag på landsbygden är hur man kan ta del av denna marknad. Hur kan mitt Hällefors eller liknande små orter även bli digitala marknadsplatser som kanske har gemensam marknadsföring, logistik, transport och ökar antalet kunder genom unika och differentierade kvalitetsprodukter?

Den lokala handeln är inte bara viktig för företagaren själv, den är avgörande för att generera arbetstillfällen och för skatteintäkter till kommunerna. Digitalisering av landsbygdens lokala marknad är klimatsmart, möjliggör ökad kundtillströmning och försäljning samt kan ge skatteintäkter som stannar i kommunen. Jag vill e-handla från mina lokala företag!

Vi kan nog inte hoppas att Löfven kommer att verka för att landsortsföretag lättare ska kunna öka sin e-handel. Jag vill bidra till digitalisering för landsbygdens utveckling. Men energin måste finnas hos företagarna själva: Företagare på alla landsorter, förena eder!

 

Viktigast en humanistisk och demokratisk grund

Två historiska händelser har uppmärksammats den senaste tiden.

Den första att det är 100 år sedan det blev klart att alla vuxna i Sverige fick rösträtt. Fundera på det ni som tycker att vi är så duktiga på allt i Sverige. Före 1921 hade inte kvinnor rösträtt. Hälften av Sveriges vuxna befolkning fick inte rösta tidigare. Det är bara 100 år sedan. Vi är naturligtvis glada idag att uppmärksamma det beslutet.

Dessa orättvisor finns ännu i stora delar av vår värld. Tyvärr väger kvinnors åsikt väldigt lätt i många länder idag. Oavsett hur vår grundinställning är i abortfrågan är jag övertygad om att det inte är kvinnorna i Polen som styr besluten i den frågan.

Uppdraget för oss alla måste vara att både i Sverige och globalt arbeta för demokrati, jämställdhet och rättvisa.

Den andra uppmärksammande händelsen är Förintelsens Minnesdag 27 januari. I år är det 76 år sedan slutet på andra världskriget. Just 27 januari uppmärksammar vi förintelsens offer.

Jag tror att vi vanliga svenskar varken kan eller förstår vidden av det som hände under kriget. Hur kunde det utvecklas till en verksamhet där miljoner människor togs tillfånga och dödades i koncentrationsläger? Allt utifrån läggning men framför allt ras. Och detta skedde mitt i Europa.

På minnesdagen vittnar alla offentliga personer om det obeskrivliga som hände under andra världskriget och säger ”detta får inte glömmas bort”. Men vi har tyvärr krafter i vårt land idag som trakasserar judar och bombar synagogor. Krafter som helt öppet redovisar en kränkande syn på olika människor och raser. Krafter som helt öppet säger att det största problemet vi har i Sverige är att det kommit hit för många människor med annan ras eller hudfärg. Även om de flytt från krig och förföljelse.

Jag tror alla tycker det är fruktansvärt det som hände under Hitlers och nazitysklands tid. Men i Sverige idag, har vi rörelser med rötter i nazismen som får agera fritt med sina rasistiska åsikter. Centerpartiet är tydliga: Vi glömmer inte förintelsens offer och vi kommer alltid att markera mot rörelser och partier som inte vilar på en humanistisk och demokratisk grund. Vi önskar att fler partier gjorde detsamma.

Anders Lycketeg Kretsordförande för Centerpartiet i Hallsberg