”Tillsammans skapar vi ett bättre liv”

”Tillsammans skapar vi ett bättre liv.”Så lyder Region Örebro läns vision. Ytterst syftar vår verksamhet till att minimera behovet av sjukvård. Detta gör vi genom folkhälsoarbete och andra förebyggande åtgärder.Till exempel är det ur hälsosynpunkt viktigt att individen har ett arbete. Arbetslöshet och ohälsa hänger ihop. Därför är regionens arbete för en hållbar tillväxt extra viktigt. Därtill kommer att en god miljö, tillgång till ett rikt kulturliv och att du som individ tillhör ett socialt sammanhang.

År 2020 har akut vänt på perspektivet. Pandemin har ökat fokuset på den vanliga tolkningen av Hippokrates gamla läkared: ”bota, lindra, trösta”. Det handlar om att agera utifrån en plötslig händelse, som man aldrig har kunnat förutse när den ska inträffa, men som man samtidigt bevisligen måste ha beredskap för.

När du läser detta har regionen för ett par dagar sen fastställt en budget för 2021. Budgeten skulle ha tagits mycket tidigare, men vi har dragit ut på arbetet för att beakta utvecklingen av pandemin och samhällsekonomin.Vi kan nu konstatera att januaripartiernas förstärkning av statsbidragen bidrar till att vi nu kan räkna upp nämndernas ramar med 2,4 procent. Den hårt ansträngda sjukvården får ett tillskott med hela 364 miljoner kronor.

Vi menar därmed att vi skapat förutsättningar för att både hantera välmotiverade löneökningar till sjukvårdspersonalen och för att minska köerna till de behandlingar som fått anstå under pandemin. Det senare beror naturligtvis också på hur coronautvecklingen artar sig framöver. – Vi ser även att vi behöver ta oss an de effekter som pandemin haft på den psykiska hälsan.

Budgeten handlar inte bara om hälsa och sjukvård. Några andra saker som jag är särskilt glad över är satsningarna på permanentat stöd till Agro Örebro, kollektivtrafiken på landsbygden, förstärkning av likviditetsstödet genom ALMI och förstärkning av stödet till civilsamhället och kulturen.

Allt detta ska bidra till att vi trots coronan skapar ett bättre liv tillsammans.

Torbjörn Ahlin (C), regionråd