​1200 positiva prover vecka 45. Länets siffror visar att 14 procent av de som testar sig är positiva. Foto: Arkiv

Taket nått för antal provtagningar per dag i länet

Örebroregionen provtar flest personer i Sverige, sett till antal invånare. Trots att nytt laboratorium anlitas kommer kapaciteten inte att fortsätta öka som den gjort hittills.

Vecka 45 var 1 200 covid-prover positiva i Region Örebro län, vilket kan jämföras med 1 000 veckan innan.

– Det innebär att 14 procent av alla som testar sig är smittade. De flesta fallen ser vi i åldersgruppen 20-49 år, sa Gunlög Rasmussen, smittskyddsläkare, vid presskonferensen i tisdags eftermiddag.

– Vår region provtar mest i landet, sett till antal invånare. Det är bra, men det innebär också att mycket resurser läggs på provtagning. Det är viktigt att dessa resurser används på rätt sätt. Det är de som har symptom eller som blivit uppmanade att testa sig, som ska ta tider i anspråk. Inte andra.

I nuläget finns mellan 1 200 och 1 300 provtider varje dag. Martin Sundqvist, överläkare på mikrobiologen, berättade på press­träffen att för att klara att analysera alla prover skickas det varje vecka 4000 prover till SVA i Uppsala. Från och med i måndags skickas även 500 prover till ABC-lab i Stockholm. Det kan leda till något längre svarstid.

– Analyserna av proverna kan inte göras av okvalificerad personal. Vår egen personal har jobbat stenhårt, utöver vad de egentligen orkar för att processa alla prover. Vi kan inte öka antalet provplatser mer, sa Martin Sundqvist.

Gunlög Rasmussen framhöll hur viktigt det nu är att vi minskar antal kontakter på ett drastiskt sätt.

– Den linje vi har i Sverige bygger på solidaritet och ansvar. Alla måste medverka om det ska fungera.

Spalt 1:1

Spalt 1:1 Mobil

Från klippdockor till spypåsar i årets tredelade utställning

Att sommarens utställningar skulle innehålla papper var självklart, men att det skulle bli både inköpslistor, klippdockor, spypåsar och tredimensionella figurer var det nog inget de anade från början.

Högsta betyg till Lilla hotellet

För andra året i rad har besökarna på Lilla hotellet i Nora gett boendet allra högsta betyg.

Stjernsund satsar på parken

På lördag invigs Stjernsunds slotts nya orangeri där besökarna med lite tur även kan få se en agave i full blom. – Det är väldigt ovanligt att den blommar, jag har aldrig varit med om det tidigare, säger Elisabeth Lagerström, tillsyningsman på Stjernsunds slott.

Miljoner dränkta runt Kvismaren

Ett stort antal lantbrukare berörs av vattendränkta åkrar runt Kvismaren. Det handlar om miljontals kronor i förlorade intäkter. Nu lyfts frågan till Jordbruksverket.
Foto: Arkiv: Ann-Louise Larsson

Mer dagvård för pengarna i Lindesberg

Utvärderingen är nu klar efter att jouren för ortoped/kirurgi stängdes på Lindesbergs lasarett. Den visar att vården inte försämrats eller att belastningen på ambulansen ökat.

Det var den 28 september 2020 som jouren för ortoped och kirurgi stängdes nattetid vid Lindesbergs lasarett.

Många var kritiska till beslutet och ansåg att det skulle innebära en kraftig försämring för patienterna och inte ge den besparing på tre miljoner som var planen.

– Uppföljningen visar att vi nått syftet med förändringen. Den relativt outnyttjade jourtiden på natten har styrts om till arbetstid på dagen, utan att farhågorna om stora negativa bieffekter har besannats, säger Karin Sundin i pressinfo.

Enligt samma info finns inget i uppföljningen som visar att den medicinska kvaliteten i omhändertagandet har påverkats negativt och det går inte att se något samband mellan jourförändringen och tid för väntan på ambulans.

Sebastian Cehlin, M, ledamot i hälso- och sjukvårdsnämnden, har regelbundet fått ta del av månadsuppföljningarna sedan förändringen infördes. Runt 90 fler ambulanskörningar har gjorts under mätperioden, jämfört med de senaste åren.

– Vi oroas över att ambulansens responstid på prio-1-larm har försämrats. Det har skett i hela länet, och neddragningen av jouren har inte gjort det bättre.

– Vi måste försöka hitta andra lösningar och fundera över hur länsbor i norra länsdelen ska kunna få hjälp med förhållandevis enkla åkommor på plats, och inte nattetid behöva åka till USÖ för en fraktur eller ett sår, säger Sebastian Cehlin.