​1200 positiva prover vecka 45. Länets siffror visar att 14 procent av de som testar sig är positiva. Foto: Arkiv

Taket nått för antal provtagningar per dag i länet

Örebroregionen provtar flest personer i Sverige, sett till antal invånare. Trots att nytt laboratorium anlitas kommer kapaciteten inte att fortsätta öka som den gjort hittills.

Vecka 45 var 1 200 covid-prover positiva i Region Örebro län, vilket kan jämföras med 1 000 veckan innan.

– Det innebär att 14 procent av alla som testar sig är smittade. De flesta fallen ser vi i åldersgruppen 20-49 år, sa Gunlög Rasmussen, smittskyddsläkare, vid presskonferensen i tisdags eftermiddag.

– Vår region provtar mest i landet, sett till antal invånare. Det är bra, men det innebär också att mycket resurser läggs på provtagning. Det är viktigt att dessa resurser används på rätt sätt. Det är de som har symptom eller som blivit uppmanade att testa sig, som ska ta tider i anspråk. Inte andra.

I nuläget finns mellan 1 200 och 1 300 provtider varje dag. Martin Sundqvist, överläkare på mikrobiologen, berättade på press­träffen att för att klara att analysera alla prover skickas det varje vecka 4000 prover till SVA i Uppsala. Från och med i måndags skickas även 500 prover till ABC-lab i Stockholm. Det kan leda till något längre svarstid.

– Analyserna av proverna kan inte göras av okvalificerad personal. Vår egen personal har jobbat stenhårt, utöver vad de egentligen orkar för att processa alla prover. Vi kan inte öka antalet provplatser mer, sa Martin Sundqvist.

Gunlög Rasmussen framhöll hur viktigt det nu är att vi minskar antal kontakter på ett drastiskt sätt.

– Den linje vi har i Sverige bygger på solidaritet och ansvar. Alla måste medverka om det ska fungera.